Priloženi dokumenti

članovi školskog odbora

Nina Pilić – predsjednica Školskog odbora
Marija Sukačić-Vendl – zamjenica predsjednice Školskog odbora
Maja Vugrinec Lukavec
Martina Vuksan
Jana Šic Žlabur
Avni Osmani
Nikica Mihaljević

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

2023. GODINA