Priloženi dokumenti

članovi školskog odbora

Nina Pilić – predsjednica Školskog odbora
Marija Sukačić-Vendl – zamjenica predsjednice Školskog odbora
Maja Vugrinec Lukavec
Martina Vuksan
Jana Šic Žlabur
Avni Osmani
Nikica Mihaljević