eko grupa

Nositelji aktivnosti: voditelj – Mirna Redovniković, dipl.ing.; suradnici – ostali nastavnici struke te profesori; učenici trećih razreda za zanimanje prehrambeni tehničar i tehničar nutricionist

Cilj aktivnosti:

  • razvijati svijest o održivom načinu življenja
  • ukazivati na važnost ponašanja pojedinca u zaštiti okoliša (primjeri iz vlastite sredine)
  • posvećivati pažnju uređenju interijera i okoliša škole pazeći pritom na održivo gospodarenje otpadom
  • stvoriti i zadržati naviku razvrstavanja otpada kod učenika i djelatnika škole
  • ukazivati na važnost uštede vode (kao izvora života) i energenata (električne energije, goriva)
  • kontinuirano poticati obilježavanje ekoloških događanja tijekom godine

Namjena aktivnosti: podizanje ekološke svijesti, stvaranje pozitivnog odnosa prema prirodi te biljnom i životinjskom svijetu, afirmacija učenika putem radnog odgoja.

Način realizacije: obilježavanje eko događanja tijekom godine; održavanje eko radonica; sudjelovanje u eko projektima; sudjelovanje u akcijama sakupljanja starog papira, plastičnih čepova i sl.; nabavka, uređivanje i postavljanje koševa za papir, plastiku/metal i biootpad na odgovarajuća mjesta u školi i u dvorištu škole; recikliranje…

* S obzirom epidemiološku situaciju u RH, a koje se odnose na rad srednjih škola, rad Eko grupe će se odvijati online ili uživo kroz međupredmetne aktivnosti.

Vremenik aktivnosti: 1 sat tjedno, 35 sati godišnje

Način vrjednovanja aktivnosti: izrada eko – postera, plakata, info letaka, przenetcija, usmena i pismena priznanja, nagrade.

Knjiga radova za šk.god. 2020./2021.

Povodom Dana planeta Zemlje 2021. voditeljica Eko grupe složila je knjižicu zadataka s radovima učenika.

U izradi pojedinih zadataka sudjelovali su učenici 2. i 3. razreda za zanimanje Tehničar nutricionist te Prehrambeni teničar, a koji su dio Eko grupe.

Dok smišljamo nove zadatke i projekte uživajte u našoj knjižici.