Organizacijsko – razvojna služba

ravnatelj škole

Josip Šestak

pedagog

Ivan Zvonimir Ivančić

socijalni pedagog

Danijela Jambrečina

socijalni pedagog

Ivana Kelek Sabolić

knjižničar

Zrinko Turalija

knjižničar

Mark Horvat

Administrativno – tehnička služba

tajnik

Snježana Kovačič

računovođa

Vedrana Zadro

administrator

Ljiljana Alibašić

domar i ložač

Tomislav Sabljo

portir telefonist

Danijel Kobetić

spremačice

Boža Košćak
Štefica Tudek
Sanja Tomašić
Gordana Ružyćkyj

Nastavnici

Vjeroučitelj

Tomislav Galović
Karlo Kovačić
Ivanka Perišić Ćurčić
Lidija Novinc

Matematika

Sonja Brezović
Vesna Komljenović
Ana Barić

Strukovni predmeti, satničar

Nina Pilić

Računalstvo, matematika

Sara Stanić

Tjelesna i zdravstvena kultura

Dijana Svalina
Dean Filković
Davor Bajan
Zlatko Mrnjaus

Engleski jezik

Marija Radočaj
Ivan Paclik
Ljerka Letica

Hrvatski jezik

Marija Posedi Bata
Jelena Kraljević-Bašić
Marija Sukačić-Vendl

Hrvatski jezik, knjižničar

Zrinko Turalija
Mark Horvat

Računalstvo

Elvira Korman

Njemački jezik

Sanja Budak Zemljić
Ljiljana Ceraj-Hušidić

Fizika, kemija

Tomislav Ivanšek

Biologija i kemija

Martin Buljubašić

Kemija

Višnja Gracin
Martina Šeler Namjesnik

Povijest

Zvonko Bajan

Geografija

Tanja Pavlić

Politika i gospodarstvo, etika

Snježana Klasić
Karla Kravaršćan

Strukovni predmeti, voditelj turnusa

Andrea Čondić

Etika

Marina Šimetin

Strukovni predmeti

Marina Gubijan
Josipa Boras
Lejla Julardžija
Marko Dragojević
Ivanka Marijanović
Barbara Kostelac
Valerija Nebojan

Strukovni predmeti

Jasna Rep
Martina Marić
Božena Sečen-Hanser
Ksenija Brgles Šikić
Marija Boras
Anđa Topolovac
Mirna Redovniković
Jadranka Brkić

Strukovni predmeti

Sabina Marušić
Jasminka Barić
Ana Bešlić
Violeta Grilec
Mišel Mladina
Tihana Jaković
Džoni Marinčić
Damir Sisgoreo
Maja Vugrinec