Organizacijsko – razvojna služba

ravnatelj škole

Josip Šestak

pedagog

Ivan Zvonimir Ivančić

socijalni pedagog

Ivana Kelek Sabolić

knjižničar

Zrinko Turalija

knjižničar

Mark Horvat

Administrativno – tehnička služba

tajnik

Nika Tolić

računovođa

Vedrana Zadro

administrator

Ljiljana Alibašić

domar i ložač

Tomislav Sabljo

portir telefonist

Danijel Kobetić

spremačice

Boža Košćak
Štefica Tudek
Sanja Tomašić
Gordana Ružyćkyj

Nastavnici

Vjeroučitelj

Patricija Ivičić
Ivanka Perišić Ćurčić
Lidija Novinc

Matematika

Sonja Brezović
Vesna Komljenović
Ana Barić

Strukovni predmeti, satničar

Nina Pilić

Računalstvo, matematika

Sara Stanić

Tjelesna i zdravstvena kultura

Dijana Svalina
Dean Filković
Davor Bajan
Zlatko Mrnjaus

Engleski jezik

Marija Radočaj
Ivan Paclik
Ljerka Letica

Hrvatski jezik

Antonija Runje Jelić
Jelena Kraljević-Bašić
Marija Sukačić-Vendl

Hrvatski jezik, knjižničar

Zrinko Turalija
Mark Horvat

Računalstvo

Elvira Korman

Njemački jezik

Sanja Budak Zemljić

Fizika, kemija

Tomislav Ivanšek

Biologija i kemija

Martin Buljubašić

Kemija

Višnja Gracin
Martina Šeler Namjesnik

Povijest

Zvonko Bajan

Geografija

Šimun Nejašmić

Politika i gospodarstvo, etika

Snježana Klasić

Strukovni predmeti, voditelj turnusa

Andrea Čondić

Etika

Marina Šimetin

Strukovni predmeti

Marina Gubijan
Marija Ivančić
Lejla Julardžija
Marko Dragojević
Ivanka Marijanović
Barbara Kostelac
Valerija Nebojan

Strukovni predmeti

Jasna Rep
Božena Sečen-Hanser
Ksenija Brgles Šikić
Marija Boras
Anđa Topolovac
Jadranka Brkić
Maja Vugrinec Lukavec

Strukovni predmeti

Sabina Marušić
Jasminka Barić
Ana Bešlić
Violeta Grilec
Mišel Mladina
Tihana Jaković
Džoni Marinčić
Damir Sisgoreo

SURADNIK U NASTAVI

Jasminka Majerić