PREHrambeni tehničar

Prehrambeni tehničar se obrazuje za rad u prehrambenoj industriji i obrtništvu.
Osposobljava se za rad na poslovima:
•    organizacije primanja, čuvanja i skladištenja sirovina, poluproizvoda i        gotovih proizvoda
•    proizvodnja hrane u industriji i obrtništvu
•    laboratorijske analize sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda,
•    kontrole ambalažnog materijala i sl.

Opis programa pogledajte ovdje.

NUTRICIONIST 
PEKAR JMO
MESAR JMO
OBRAZOVANJE ODRASLIH