Prehrambeno tehnološka škola

Po broju učenika najveća smo prehrambena škola u Republici Hrvatskoj i jedina ustanova koja obrazuje učenike za prehrambena zanimanja – 526 učenika u 23 razredna odjela.
Imamo tradiciju dugu pedesetak godina i kvalitetan nastavni kadar – oko 60 nastavnika/ca, od toga 2 profesora savjetnika, 4 profesora mentora.

U sklopu škole nalazi se:

Praktikum „Nutricionističkog centra izvrsnosti“ opremljen je najnovijim strojevima i uređajima za proizvodnju hrane. Uz kreativnost učenika i iskustvo nastavnika ondje svakodnevno nastaju novi nutritivno visokovrijedni proizvodi.

Kabineti za kemiju, analizu i kontrolu hrane te mikrobiološki kabinet opremljeni su specijalnom laboratorijskom opremom za provođenje pokusa, vježbi i analiza.

Pri provođenju vježbi, tehnoloških vježbi i na praktičnoj nastavi primjenjuju se metode suradničkog učenja u nastavi usmjerenoj na učenika, čime se učenicima osiguravaju kompetencije koje će povećati njihovu konkurentnost na tržištu rada. 

Od proizvoda iz naših praktikuma izdvajamo:

Povijest

Prehrambeno-tehnološka škola ima tradiciju dugu 50-ak godina, a povezana je s naglim razvojem prehrambene industrije.

Sredinom 1959. godina u Ulici Divka Budaka br. 16 počinje s radom Tehničko-ekonomski biro industrije za proizvodnju i preradu brašna, u čijem se sastavu nalazio i Centar za stručno obrazovanje kadrova.

Sve do 80-tih godina na toj se lokaciji školuju polaznici za zanimanja pekar, mlinar, tjesteničar i mesar.

Reformom školstva u sastav Poljoprivredno-prehrambenog obrazovnog centra ulazi OOUR za prehrambenu i duhansku industriju, na lokaciji bivše zgrade Francka u Ulici Ive Lole Ribara 39, XII. gimnazija i OOUR za poljoprivredu i zadrugarstvo, na lokaciji Novih dvora u Zaprešiću.

1984. godine, izgradnjom nove zgrade u Dubravi, Gjure Prejca 2, Poljoprivredno-prehrambeni obrazovni centar (s prehrambenim, poljoprivrednim i veterinarskim usmjerenjima) započinje s radom na jednom mjestu.

1991. godine, izdvajanjem iz Centra i osamostaljivanjem nastaje Prehrambeno-tehnološka škola koja obavlja djelatnost srednje škole i ostvaruje program tehničke, industrijske, obrtničke škole za stjecanje srednje stručne školske spreme.

Nastavni se program realizira u 10 učionica, 6 kabineta, kod privatnih poduzetnika te u proizvodnim pogonima zagrebačkih tvornica Kraša, Zvijezde, Francka, Leda, Mlinara, Klare, Lure, Sljemena i Imesa.