ŽV za građanski odgoj i obrazovanje

Tjedan medijacije 2021.

Hrvatska udruga za medijaciju (HUM), prva medijacijska udruga u Republici Hrvatskoj, devetu godinu za redom organizira TJEDAN MEDIJACIJE od 18. do 22. listopada 2021. online putem ZOOM platforme.

Tjedan medijacije je namijenjen svima zainteresiranima neovisno o tome imaju li konflikte ili ne. Želja organizatora je snažnije promovirati mirenje/medijaciju ne samo kao izvansudskog načina rješavanja sukoba i sporova, već i kao načina života te poslovanja.

Županijsko vijeće za Građanski odgoj I obrazovanje uključuje se u Tjedan medijacije 20.listopada u vremenu od 9-13 sati online radionicom koju su voditeljice Dušanka Pribičević-Gelb, dopredsjednica HUM-a i Suzana Fugaj, mag. iur., sveučilišna specijalistica za ljudska prava,medijatorica, trenerica medijatora najavile i opisale :

Prema našem (Mali korak – Centar za kulturu mira i nenasilja i HUM – Hrvatska udruga za mirenje) dosadašnjem iskustvu rada s djecom i mladima u školi i zajednici, te spoznaje iz prakse, govore nam da je uz učenje i afirmaciju pozitivnih životnih strategija, vještina i vrijednosti u školi važno senzibilizirati učenike, nastavnike i roditelje da u problemskoj situaciji reagiraju pomoću suradničke a ne suparničke logike. 

 Vještine komunikacije, dijaloga, dogovaranja, timskog rada te pregovaranja, alternativnog rješavanja sporova, upravljanja sukobima, zajedničkog rješavanja problemskih situacija, prezentacije, a posebice medijacije – čine glavna umijeća kojima se postiže uspješniji razvoj i život u zajednici.

 Pomoću tih umijeća danas se grade i novi međunarodni odnosi, na tim umijećima počiva politika i ekonomija europskih integracija.

Stoga bi na ovoj radionici propitali osobne komunikacijske preferencije, prepoznali kako one utječu na odnose UČENICI – UČITELJI – RODITELJI i usvojili model nenasilne komunikacije.

Sudionici su prošli sva pravila  i faze medijacije na primjeru,te se upoznali s pravilima medijacije,što medijator čini/ne čini,što je a što nije medijator,kao I najčešće zablude o vršnjačkoj medijaciji.

Upoznali smo se s iskustvima vršnjačke medijacije  u školama.

06.10.2021.

Pričali smo o investiranju, ali i o različitim profilima ulagača, kako sklonost prema riziku i preferencije pojedinca utječu na njegovu odluku kada, kako i u što ulagati. 

Imali smo i kratki kviz/anketu. Na temelju odgovora u anketi sudionici su  saznali kojem profilu ulagača pripadaju- skloni riziku, neskloni riziku ili neutralni prema riziku.

Pitanja i prijedlozi

Prijava za svaku od ponuđenih tema predavanja moguća je slanjem e-maila na adresu edukacija@hanfa.hr. Nakon prijave na vašu će e-mail adresu biti poslan link za spajanje na predavanje. Predavanja će se održavati putem Webex aplikacije. Za spajanje putem računala dovoljno je pristupiti linku koji će vam biti poslan putem e-maila, a u slučaju spajanja putem mobilnog telefona potrebno je instalirati aplikaciju.

Online javne prezentacije održavat će se svakog 15. u mjesecu, a do kraja 2021. godine bit će prezentirane tri teme:

tema: Kriptotržište, 15.10.2021. u 10:00 sati, predavači: Filip Šaravanja i Anja Tkalčević

tema: Prevare na financijskim tržištima, 15.11.2021. u 10:00 sati, predavač: Anja Tkalčević

tema: Mirovinska štednja – 2. i 3. stup, 15.12.2021. u 10:00 sati, predavači: Branka Bjedov Kostelac i Anja Tkalčević

Virtualni okrugli stol održao se 21. rujna 2021. godine putem Zoom platforme, s početkom u 11 sati.

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama za cilj ima podizanje svijesti o neprihvatljivosti svih oblika nasilja nad ženama, uključujući psihičko, tjelesno, spolno i ekonomsko nasilje, a koji se obilježava u spomen na 22. rujna 1999. godine kada su na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice ubijene tri žene, a djelatnica suda je teško ozlijeđena

Osnovni cilj Nacionalnog dana jest senzibiliziranje društva o problematici nasilja nad ženama te slanje jasne poruke da se nasilje ni u kakvom obliku ne tolerira. Također je donesen i zakonodavni okvir koji potiče društvo i institucije na intenzivno bavljenje ovim problemom te na njihovu međusobnu suradnju i aktivnost.

Osim toga nužno je osigurati dostupnost informacija o mogućnostima zaštite, pomoći i podrške osobama koje doživljavaju takav oblik nasilja. Nasiljem se ugrožavaju osnovna ljudska prava i slobode pa i demokratizacija i prosperitet društva. Nasilje nije samo problem pojedinca i članova obitelji, već globalni društveni problem koji iziskuje unaprjeđenje postojećih mehanizama reagiranja u slučajevima nasilja. Virtualni okrugli stol organiziran je u sklopu projekta „Još jedno sigurno mjesto savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilja“ u cilju konstruktivne rasprave o navedenim problemima i nadom u unaprjeđenje sustava za pomoć žrtvama.

 

  1. Snježana Vasiljević, moderatorica: Uvodni govor i predstavljanje predavača/ica
  2. Nebojša Paunović, pravni savjetnik Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova: Preporuke pravobraniteljice za ravnopravnost spolova vezano za suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja
  3. Nikolina Grubišić Požar, voditeljica Odjela maloljetničke delinkvencije MUP, PUZ: Kaznenopravna zaštita djece i obitelji
  4. Branka Žigante, sutkinja u mirovini: Nasilje nad osobama starije životne dobi
  5. Zlatica Štulić, predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske: Nasilje na radnom mjestu – iskustva sindikata
  6. Biserka Sladović, Hrvatska udruga poslodavaca: Konvencija o iskorjenjivanju nasilja i uznemiravanja u svijetu rada
  7. Zaključak