Pošumljavanje

Učenici 1.a, 1.b i 2.a razreda sudjelovali su tijekom jeseni i proljeća u edukativnom programu Šumoborci, kao dio projekta CO2MPENSATING BY PLANTING. U jesen su sudjelovali u edukaciji Klimatski kolaž, edukaciji mladih na temu klimatskih promjena. Edukativni dio programa proveli su stručnjaci udruge Tatavaka i obrta Akorda kroz interaktivne radionice…