obrazovanje odraslih

OBAVIJEST O PRIJAVI I UPISU POLAZNIKA U PROGRAME SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH

Natječaj za upis u školskoj godini 2023./2024.

Prijavnica za upis u obrazovanje odraslih

Prijavi za upis prilažu se:

 • uplatnica o izvršenoj uplati u iznosu od 40€ za troškove upisa (primjer popunjene uplatnice)
 • domovnica
 • rodni list
 • kopija osobne iskaznica
 • razredne svjedodžbe (kopija uz original na uvid)
 • završna svjedodžba (kopija uz original na uvid)

novo

Novo u Obrazovanju odraslih Prehrambeno-tehnološke škole.

Po prvi put vršimo programe osposobljavanja za zanimanja:
 
 • Osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju PEKAR
 • Osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju MESAR

Sadržaj programa i kompetencije koje se stječu završetkom programa možete pogledati ovdje:

UVJETI UPISA:

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju pekar/mesar može se upisati osoba s:

 • navršenih 18 godina života
 • završenom osnovnom školom
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju pekar
 • sanitarnom iskaznicom

Voditelj obrozovanja: Džoni Marinčić, mag. ing.

Sve informacije mogu se dobiti na:
01/2992-353
091/2333-294

ili na e-mail adresi:
obrazovanjeodraslihpts@gmail.com