Potvrde o školovanju

Zbog situacije s korona virusom i radova na energetskoj obnovi zgrade škole koji su u tijeku, a u cilju sprječavanja kontakata, zahtjev za izdavanje potvrde o školovanju potrebno je poslati na e-mail adresu škole:
 ured@ss-prehrambenotehnoloska-zg.skole.hr

Bit ćete povratno obaviješteni na e-mail, s kojeg ste poslali zahtjev, o danu i vremenu preuzimanja na porti škole potvrde o školovanju.

Duplikat svjedodžbe/prijepis svjedodžbe/uvjerenje o završenom razredu ili završnom ispitu ili obrani završnog rada

Duplikat svjedodžbe/prijepis svjedodžbe/uvjerenje o završenom razredu ili završnom ispitu ili obrani završnog rada izdaje se u slučaju kad je svjedodžba izgubljena, uništena ili u drugim opravdanim slučajevima. Zahtjev za izdavanje duplikata svjedodžbi/prijepisa 
svjedodžbi/uvjerenja ovlaštena je podnijeti osoba kojoj je izdana svjedodžba. Osobe koje nisu u mogućnosti osobno zatražiti i preuzeti 
duplikat svjedodžbe/prijepis svjedodžbe/uvjerenje, trebaju osobi koja će podnijeti zahtjev i preuzeti duplikat dati punomoć ovjerenu kod 
javnog bilježnika.

1. Osoba koja traži duplikat svjedodžbe /prijepis svjedodžbe /uvjerenje o završenom razredu/završnom ispitu/obrani završnog rada 
predaje zahtjev za izdavanje duplikata – obrazac zahtjeva može se preuzeti u tajništvu škole ili na poveznici koja se nalazi u pirlogu.

2. Ispunjen i potpisan obrazac zahtjeva možete poslati na e-mail: ured@ss-prehrambenotehnoloska-zg.skole.hr  ili osobno donijeti u 
tajništvo škole. Uz zahtjev potrebno je priložiti upravnu pristojbu u iznosu od 70,00 kuna u državnim biljezima sukladno tarifnom broju 52. 
toč. 6. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN, br. 8/2017) i presliku uplate za izdavanje duplikata svjedodžbe /prijepisa svjedodžbe 
/uvjerenja, a ako šaljete e-mailom i presliku osobne iskaznice.

3. Temeljem odluke Školskog odbora Prehrambeno-tehnološke škole od 30.06.2016. godine izrada duplikata svjedodžbe/prijepisa/uvjerenja pojedinog razreda naplaćuje se 80,00 kuna, a duplikat/prijepis/uvjerenje o završenom srednjem obrazovanju/završnom 
ispitu/obrani završnog rada 100,00 kuna.
Uplata se vrši na račun škole: IBAN: HR7924020061100949188
Primatelj: Prehrambeno-tehnološka škola, Zagreb, Gjure Prejca 2
Svrha plaćanja: duplikat svjedodžbe za _______ (ime i prezime osobe za 
koju se izdaje duplikat svjedodžbe).

4. Osoba koja je na temelju članka 8. Zakona o upravnim pristojbama (NN, br. 115/2016) oslobođena od plaćanja upravne pristojbe, obvezna je uz zahtjev priložiti odgovarajuću ispravu kojom dokazuje svoj status (potvrdu/rješenje nadležnog tijela), radi oslobođenja od 
plaćanja upravne pristojbe za duplikat svjedodžbe.

5. Duplikat svjedodžbe izdaje se na obrascu koji je isti kao i obrazac originalne svjedodžbe. Ukoliko škola više ne posjeduje originalni 
obrazac izdaje se prijepis svjedodžbe temeljem dostavljene preslike svjedodžbe ili uvjerenje temeljem podataka iz matične knjige.

6. Duplikat svjedodžbe/prijepis svjedodžbe/uvjerenje izdaje se najkasnije u roku od 15 dana od dana podnesenog zahtjeva i dokaza o 
uplati. Preuzimate ga osobno ili uz ovjerenu punomoć u tajništvu škole po dogovoru.


Za sve ostale informacije možete se obratiti na  telefon 01/6471 300 ili na e-mail: ured@ss-prehrambenotehnoloska-zg.skole.hr.

PRILOG: zahtjev