Posjet Hrvatskoj narodnoj banci

Dana 23. studenog 2022. godine, uoči uvođenja EURO-a valute učenici 3c. i 3.d razreda zajedno sa svojim nastavnicima (Marko Dragojević i Maja Vugrinec Lukavec), posjetili su Hrvatsku narodnu banku u Zagrebu. Nakon predavanja na temu “Uvođenje eura u Republici Hrvatskoj – strategija, koristi, troškovi”, gospođa Ivana Krsnik Bajsar odgovarala je…