Projekt „Čitaj što jedeš“

Jedan od ciljeva projekta naše škole „Čitaj što jedeš“ je probuditi svijest potrošača o važnosti deklaracija na prehrambenim proizvodima, odnosno postizanje pozitivne promjene u društvu na način da se pravilnim informiranjem pravilno hranimo. Krajnji cilj je da potaknemo potrošače da biraju (kupuju) one prehrambene proizvode koje štite i pozitivno djeluju na zdravlje. No kako za zdrav život nije dovoljna samo zdrava i uravnotežena prehrana već i tjelesna aktivnost, poznati zagrebački grafiter Miro Petković Modul 8 spomenute ciljeve projekta, pretočio je u mural koji krasi zid naše škole. U nastavku donosimo nekoliko slika kreativnog procesa. Hvala Miro.

Članovi projekta Ivana Kelek Sabolić, Nina Pilić, Marija Sukačić Vendel, Maja Vugrinec Lukavec i naravno naša bezrezervna podrška ravnatelj, Josip Šestak.