Projekt škole „Tu sam za tebe“

Naša škola započela je ovu školsku godinu 2022./2023. s projektom naziva „Tu sam za tebe“ kao dio projekta Kompato unutar kojeg se razvija i nadograđuje školski preventivni program. Socijalna pedagoginja Ivana Kelek Sabolić vodi projekt te je trenutno u razvoju 6 preventivnih radionica s ciljem poticanja suosjećanja i samosuosjećanja kod…

Dan crvenih haljina u Dubravi

Vijeće Gradska četvrt Gornja Dubrava i Osnovna škola Čučerje, u suradnji sa Agencijom za odgoj obrazovanje-Županijskim vijećem za Građanski odgoj i obrazovanje, Gradskim uredom za socijalnu zaštitu, osobe s invaliditetom, braniteljima, osobama s invaliditetom, Narodno Sveučilište Dubrava Škola za medicinske sestre Vinogradska te Škola za modu i dizajn organiziralo javnozdrastvenu…

Natjecanje Nutri-vita

U utorak, 31. 01. 2023., održano je školsko natjecanje učenika u disciplini  Nutri-vita, a natjecali su se učenici četvrtih razreda zanimanja prehrambeni tehničar i tehničar nutricionist. Tema ovogodišnjeg natjecanja bila je Napitak od zobi u novoj ambalaži, a cilj natjecanja je bio promovirati zdrave stilove života te pratiti nove trendove u prehrani…