MŽSV PREHRANE

Održan 2. stručni skup međužupanijsko stručnog vijeća prehrane
 
Nastavnici strukovnih predmeta iz srednjih škola Grada Zagreba i susjednih županija sastali su se u  srijedu, 13.03.2024. u našoj školi kako bi sudjelovali u predavanjima i radionicama i usavršili svoje nastavničke vještine. Teme su bile:
 
1. “Intestinalna mikrobiota”, predavanje o aktualnoj temi i najnovijim spoznajama  održala je prof. dr.sc. Jasna Novak sa Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, UNIZG;
2. “Suvremene metode poučavanja u strukovnim predmetima “, predavanje s vrlo dinamičnom radionicom pripremila je Marija Bošnjak, dipl. ing. agr., nastavnica savjetnica iz Agronomske škole Zagreb;
3. “Dunja – bogatstvo ili siromaštvo okusa?”, predavanje sa kušanjem raznih proizvoda dunje napravila je Marijana Radić, dipl. ing. preh. teh., nastavnica savjetnica u SŠ Vrbovec;
4. “Je li budućnost ljudske prehrane zelena?”, vrlo interesantno predavanje sa predstavljanjem rezultata istraživanja održao je dr.sc. Marko Gerić sa Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada ;
5. “Endokrini disruptori – izazovi u procjeni opasnosti za ljudsko zdravlje”, predavanje kojim nas je zaintrigirala  dr.sc. Anja Katić  sa Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada.
 
Hvala svim predavačima i polaznicima na uspješno odrađenom stručnom usavršavanju te kolegicama iz praktikuma koje su pomogle ostvariti ugodnu atmosferu.
 
Sastavila: 
Barbara Kostelac,  dipl.ing.
voditeljica MŽSV prehrane županija 1, 2, 4, 21
1. stručni skup MŽSV-a prehrane
 
U srijedu, 22.11.2023. godine održao se prvi stručni skup nastavnika prehrambene struke iz Krapinsko-zagorske, Karlovačke i Zagrebačke županije te Grada Zagreba u ovoj školskoj godini. Kolege iz raznih škola okupili su se u povelikom broju kako bi odslušali zanimljiva predavanja i sudjelovali u radionici koje su sve vrlo pozitivno ocijenjene. 
Teme i predavači su bili slijedeći:
 1. Istraživanja biološki aktivnih tvari iz ljekovitog bilja – izvori, primjena, terapeutsko vs. toksično djelovanje na stanice – rezultati in vitro ispitivanja ekstrakta lišća medvjetke, glavnog sastojka čaja Uvin-H (za inicijalne urinarne infekcije), predavanje – prof. dr. sc. Ksenija Durgo  i Ana Huđek Turković, mag. ing. biotechn., PBF, UNIZG;
 2. Vrijeme je za čaj, predavanje – Darija Vrdoljak, dipl.ing., nastavnica mentorica, SŠ Zabok;
 3. Formativno vrednovanje učenika, predavanje s radionicom – Nina Pilić, dipl.ing., nastavnica mentorica, PTŠ;
 4. Metali u ribi: koristi i moguće opasnosti za potrošače – esencijalni i toksični metali u jestivoj ribi (Jadransko more), predavanje –  dr. sc. Antonija Sulimanec, IMI

Voditeljica MŽSV-a: Barbara Kostelac, dipl.ing.

3. stručni skup MŽSV-a prehrane
 
Nastavnici struke sastali su se u srijedu, 30. kolovoza 2023. na 3. stručnom skupu međužupanijskog stručnog vijeća prehrane za županije 1, 2, 4 i 21. Teme i predavači su bili vrlo zanimljivi i poticajni te kvalitetno pripremili dobro raspoložene slušatelje za nove radne izazove.
 
Teme su bile slijedeće:

1. Kreativnost za početak – predavanje s radionicom održala je Maja Vugrinec Lukavec, dipl. ing., nastavnica savjetnica, PTŠ;

2. Prehrambene navike i potrebe gostiju s posebnim potrebama, načini ophođenja i posluživanja – problematiku, projekt i priručnik sa popratnim video materijalom predstavili su Petar Beneti, nastavnik i Hrvoje Knežević, strukovni učitelj,  SSCZOO;

3. Raštika – super hrana – tema je koju je obradila Marija Boras, dipl.ing., nastavnica savjetnica.

Voditeljica MŽSV-a: Barbara Kostelac

U ponedjeljak 5.12.2022. u našoj školi održan je prvi ovogodišnji stručni skup međužupanijskog stručnog vijeća podsektora prehrane za nastavnike iz Karlovačke županije, Krapinsko-Zagorske županije  Zagrebačke županije i grada Zagreba. Teme su bile raznolike:

 1. Smjernice za ovogodišnje natjecanje WorldSkills Croatia

 2. Provedba Erasmus+  projekta „Praktična znanja i vještine za buduće zapošljavanje“

 3. Kruh naših baka, predavanje s radionicom kruha bez kvasca

 4. Razvoj edukativnih materijala za stručna zvanja EQF 4 i EQF 5 – veganska proizvodnja, i proizvodnja na bazi biljnih proteina.Projekt EQVEGAN – ERASMUS+

 5. Utjecaj skladištenja na flaširanu vodu

 6. Sprečavanje i smanjenje otpada od hrane.

Predavači su bili slijedeći:

Nina Pilić, dipl.ing., nastavnica
Ruža Grgurev, dipl. ing. PESLA
Prof.dr.sc Anet Režek Jambrak, PBF
Šeherzada Šaini Talić, dipl. ing., nastavnica izvrsna savjetnica
Marija Boras, dipl. ing., nastavnica savjetnica.

Skup je trajao 8 sati, a radionica kruha bez kvasca završila je u pravo vrijeme za degustaciju ovog zanimljivog proizvoda. 

Voditeljica MŽSV prehrane: Barbara Kostelac,  dipl.ing.

28.6. je održan stručni skup MŽSV prehrane sa sljedećom temama:

 1. Istine i zablude o medu
 2. Majstori, MyStory – kako doći do javnosti
 3. Ekologija u domaćinstvu 2 Osobna njega, higijena I odjeća.
 4. Poremećaji u svjetskom lancu opskrbe
 5. Proizvodi Hrvatskog zagorja sa zaštićenim oznakama izvornosti i zemljopisnog porijekla
 6. Jeste li za kavu?
 7. Evaluacija i zaključci skupa

Na skupu su održali predavanja:

 1. Ksenija Brgles Šikić, dipl. ing., nastavnik mentor
 2. Silvana Vrban Vladić, prof., nastavnik mentor
 3. Violeta Grilec, dipl. ing., nastavnik savjetnik
 4. Marijana Radić, dipl. ing., nastavnik mentor
 5. Verica Komin, dipl. ing., nastavnik mentor
 6. Darija Vrdoljak, dipl. ing., nastavnik mentor
 7. Maja Vugrinec Lukavec, dipl. ing., nastavnik mentor
 8. Jasna Rep, dipl. ing., nastavnik savjetnik

Skup su osim povišene temperature popratili gotovo svi nastavnici iz ovog vijeća, koji su s iz predavanja dobili ideje za primjenu u nastavi.

Sastavila: Jasna Rep, dipl. ing. nastavnik savjetnik

14.2.2022. održan je 2. skup Međužupanijskog stručnog vijeća prehrane za članove vijeća iz Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Karlovačke županije, te Grada Zagreba.

Na skupu su prezentirane sljedeće teme:

 1. Etički izazovi u oglašavanju prehrambenih proizvoda za djecu
 2. Slatka dijetetika
 3. Profesionalno usmjeravanje učenika
 4. Dodatni sastojci u mesnoj industriji
 5. Evaluacija i zaključci skupa

Predavači:

 1. Maja Vugrinec Lukavec, ing., nastavnik mentor
 2. Džoni Marinčić, ing., nastavnik mentor
 3. Verica Komin, dipl. ing., nastavnik mentor
 4. Marijana Radić, dipl. ing., nastavnik mentor
 5. Jasna Rep, dipl. ing., nastavnik savjetnik

Izvješće sastavila: Jasna Rep, dipl. ing., nastavnica savjetnica

30.11.2021. održan je 1. stručni skup MŽSV-A PREHRANA u šk.god. 2021./2022. za članove vijeća prehrane iz Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Karlovačke županije, te Grada Zagreba.

Na skupu su prezentirane sljedeće teme:

 1. Kako stvarati manje otpada?
 2. Utjecaj UV svjetla na raspad eteričnih ulja
 3. Predstavljanje projekta ERASMUS PLUS KA 2 MyGrannysDishes
 4. Evaluacija i zaključci skupa

Predavači:
Violeta Grilec, dipl. ing., nastavnica savjetnica
Jasna Rep, dipl. ing., nastavnica savjetnica
Martin Buljubašić, mag. educ. biol. et chem.
Martina Šeler Namjesnik, mag. educ. chem.
Mirna Trumbetaš, dipl. ing., nastavnica savjetnica

Izvješće sastavila: Jasna Rep, dipl. ing., nastavnica savjetnica

9.6.2021. u Prehrambeno-tehnološkoj školi održan je 3.stručni skup MŽSV Prehrane sa sljedećim temama:

 1. Zvijezda – o nama
 2. Projekt Nastavnici u poduzeća očima poslodavca
 3. Nastavnici u poduzeća-praksa za nastavnike očima nastavnika
 4. Deficitarno zanimanje mesar u kontekstu objave novog Standarda zanimanja
 5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima
 6. Evaluacija i zaključci skupa

Na skupu je bilo prisutno  22 nastavnika iz strukovnih škola Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Karlovačke županiju, te Grada Zagreba.

Voditeljica MŽSV: Jasna Rep, dipl. ing., prof. savjetnik

9.2.2021. u virtualom okruženju održan je 2.stručni skup MŽSV Prehrane sa sljedećim temama:

 1. Mr. sc. Andreja Kostelić Martić: Stres uzrokuje bolest, ali ne uvijek i ne kod svih osoba- Prikaz zaštitnih psiholoških faktora
 2. Marijana Radić, dipl. ing., prof. mentor: Tradicijska jela vrbovečkog kraja
 3. Mirna Trumbetaš, dipl. ing., prof. mentor: Što su pokazale prehrambene ankete učenika SSŠ VG od 2016.-2019.
 4. Violeta Grilec, dipl. ing., prof. savjetnik i Jasna Rep, dipl. ing., prof. savjetnik: Projekt „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja” – pregled aktivnosti
 5. Evaluacija i zaključci skupa

Na skupu je bilo nazočnih  41 nastavnika iz strukovnih škola Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Karlovačke županiju, te Grada Zagreba.

Voditeljica MŽSV: Jasna Rep, dipl. ing., prof. savjetnik

Danas je u našoj školi održan 1. stručni skup MŽSV prehrane u šk. god. 2020./2021. za Zagrebačku, Krapinsko-zagorsku i Karlovačku županiju, te Grad Zagreb.

Teme / Predavači:

 1. Heidi Cipriš Madunić, dr. med. vet., prof. mentor: Izrada digitalnih nastavnih materijala
 2. Darija Vrdoljak, dipl. ing., prof. mentor, Melanija Hodalj, dipl. ing.: Prezentacija projekta „Suvenir SlatKA zvijezda
 3. Violeta Grilec, dipl. ing., prof. savjetnik, Jasna Rep, dipl. ing., prof. savjetnik: Prezentacija mini projekta Načela dobre laboratorijske prakse
 4. Evaluacija i zaključci skupa

Skup je počeo s radom u 10 sati.

Organizatorica skupa Međužupanijskog stručnog vijeća podsektora prehrane  Jasna Rep pozdravila je nazočne nastavnike i predavače, te ih upoznala s planom rada skupa.

Na početku je Heidi Cipriš Madunić, dr. med. vet., prof. mentor., iz Veterinarske škole, Zagreb održala predavanje “Izrada  digitalnih nastavnih materijala ” sa mnoštvom primjera i video lekcija.

Nakon toga su Darija Vrdoljak, dipl. ing., prof. mentor iz Srednje škole Jastrebarsko i Melanija Hodalj, dipl. ing. iz Trgovačko-ugostiteljske škole Karlovac održale predavanje s temom „Prezentacija projekta „Suvenir SlatKA zvijezda“ s nizom zanimljivih ideja primjenjivih u nastavi većine stručnih premeta.

Nakon kraće pauze uslijedilo je predavanje Violete Grilec, dipl. ing., prof. savjetnik i Jasne Rep, dipl. ing., prof. savjetnik iz Prehrambeno-tehnološke škole, Zagreb s temom „Prezentacija mini projekta Načela  dobre laboratorijske prakse“ s nekoliko primjera učeničkih radova.

Poslije svakog predavanja sudionici su mogli postavljati pitanja predavačima.

Pred sam kraj sudionici su ispunili online anketu na aplikaciji Forms i skup je završio u 15 sati.

 

Voditeljica međužupanijskog stručnog vijeća prehrane:

Jasna Rep, dipl. ing., prof. savjetnik

25.8.2020. održan je 3. stručni skup MŽSV prehrane sa sljedećim temama:

 1. “Kako napredovati po novom pravilniku” – Anastazia Milardović, dipl. ing., prof. savjetnik, Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar
 2. “Izvođenje međupredmetnog projekta u nastavi Poznavanja robe i prehrane” – primjer iz prakse – Verica Komin, dipl. ing. i Ivana Manojlović dipl. inf., Srednja škola Zabok
 3. “Održivo gospodarenje otpadom” – Mirna Redovniković, dipl. ing. i Jasna Rep, dipl. ing., prof. savjetnik, Prehrambeno – tehnološka škola, Zagreb

Na skupu su se obrađivala aktualne teme primjenjive u nastavi.

Voditeljica međužupanijskog stručnog vijeća:
Jasna Rep, dipl. ing., prof. savjetnik

20.8.2020. održan je online stručni skup MŽSV prehrane sa zanimljivim temama:

 1. “Znanstveni dalekozor”, zbirke radova za popularizaciju znanosti – dr. sc. Sanja Stipičević, urednica, Jedinica za biokemiju i organsku analitičku kemiju, predstavljanje knjige
 2. Povezanost prehrane i kroničnih nezaraznih bolesti – prof. dr. sc. Selma Cvijetić Avdagić, spec. epidem., Jedinica za medicinu rada i okoliša, IMI
 3. Je li budućnost ljudske prehrane zelena – dr. sc. Marko Gerić, mag. biol. exp., Jedinica za mutagenezu, IMI
 4. Blagotvorni učinci meda obične planike na ljudsko zdravlje – dr. sc. Irena Brčić Karačonji, dipl. ing. med. biokem., Jedinica za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam, IMI
 5. Planiranje prehrane kod osoba s poremećenom tolerancijom glukoze – Karmen Kokot, dipl. ing., prof. savjetnik
 6. Izrada plana prehrane prema određenom energetskom unosu – Karmen Kokot, dipl. ing., prof. savjetnik
 7. Izrada zagorskih štrukli – Božena Sečen Hanser, dipl. ing. i Damir Sisgoreo,  dipl. ing.
 8. Iskustva u online nastavi
 9. Evaluacija i zaključci skupa

Iako prvi u online okruženju, skup je održan u dobroj atmosferi sa mnoštvom novih spoznaja primjenjivih u nastavi.

Voditeljica međužupanijskog stručnog vijeća:

Jasna Rep, dipl. ing., prof. savjetnik