Pošumljavanje

Učenici 1.a, 1.b i 2.a razreda sudjelovali su tijekom jeseni i proljeća u edukativnom programu Šumoborci, kao dio projekta CO2MPENSATING BY PLANTING.

U jesen su sudjelovali u edukaciji Klimatski kolaž, edukaciji mladih na temu klimatskih promjena. Edukativni dio programa proveli su stručnjaci udruge Tatavaka i obrta Akorda kroz interaktivne radionice po međunarodnoj licenci.

Pokaznu edukaciju sudionika o načinu i pravilima sadnje sadnica na samom terenu pošumljavanja održali su predstavnici Saveza izviđača Hrvatske i stručnjaci Hrvatskih šuma.

18. ožujka 2024. učenici su prisustvovali akciji pošumljavanja šumskih površina stradalih od učinka klimatskih promjena u mjestu Perjasica, općina Barilović u organizaciji Saveza izviđača Hrvatske i Hrvatskih šuma.

Pratnja učenicima kroz radionice i pošumljavanje bili su nastavnici: Martin Buljubašić, Martina Šeler Namjesnik i Violeta Grilec.