Prijevoz učenika

SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA ZA DOLAZAK NA OBRANU ZAVRŠNOG RADA

Učenicima završnih razreda kojima se sufinancira prijevoz a dolaze u školu na obranu završnog rada 04.06.2020., 05.06.2020. ili 15.06.2020. 
napravljene su, potpisane i ovjerene Potvrde 75% za sufinanciranje prijevoza. Potvrde učenici mogu preuzeti na porti škole od 8 do 12 
sati. Da bi ostvarili pravo na sufinancirani prijevoz Potvrde 75% učenici moraju predati prijevozniku.

POVRAT SREDSTAVA ZA PRIJEVOZ SAMOBORČEK

Rok za dostavu dokumentacije za povrat sredstava za prijevoz učenika Samoborčekom d.o.o. za mjesec OŽUJAK 2020. godine je 10.04.2020. godine.

Obzirom na novonastalu situaciju pandemije korona virusom i elementarne nepogode molimo vas da kopije mjesečnih markica i obrasce roditelja šaljete isključivo putem elektronskih medija na e-mail: ljiljana.alibasic@skole.hr

Obavezno dostaviti:
– popunjeni obrazac za povrat sredstava (obrazac u privitku),
– presliku markice za ožujak 2020.
– presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza.

VAŽNO: molimo da obavezno u obrascu zahtjeva upišete i cijenu pojedinačne relacijske karte.

Priloženi dokumenti:
Obrazac za povrat sredstava za ožujak

 

Povrat novca: samoborček

Učenici koji nisu ostvarili povrat sredstava za sufinanciranje troškova prijevoza, a koristili su prijevoz prijevoznika Samoborček EU grupa d.o.o. u razdoblju od studenog do prosinca 2019. godine, nakon što kupe markicu za mjesec prosinac 2019. godine trebaju u tajništvo škole najkasnije do dana 09.12.2019. (PONEDJELJAK). Više u dokumentu u prilogu:

Povrat sredstva za prijevoz samoborček

Učenici koji nisu ostvarili povrat sredstava za sufinanciranje troškova prijevoza, a koristili su prijevoz prijevoznika Samoborček EU grupa d.o.o. u razdoblju od rujna do listopada 2019. godine, nakon što kupe markicu za mjesec listopad 2019. godine trebaju u tajništvo škole najkasnije do dana 11.10.2019. (PETAK) donijeti slijedeću dokumentaciju:

1. popunjeni obrazac za povrat sredstava za razdoblje rujan – listopad 2019. (obrazac se može preuzeti u tajništvu škole ili skinuti s web stranice škole),

2. preslike markica za mjesece rujan i listopad 2019. za koje su učenici koristili prijevoz,

3. presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza,

4. presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/ili učenika (ukoliko je učenik punoljetan),

5. ispunjen i potpisan od strane roditelja Obrazac privole za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka djeteta za školsku godinu 2019./2020. (obrazac se može preuzeti u tajništvu škole ili skinuti s web stranice škole).

Tražena dokumentacija koja bude donesena izvan navedenog roka neće se uzimati u rješavanje, osim u iznimnim opravdanim situacijama koje će učenici i roditelji morati opravdati.

Svi traženi obrasci i upute nalaze se na web stranici škole ili se mogu preuzeti u tajništvu škole.

U Zagrebu, 12.09.2019.