sufinanciranje Prijevoza učenika školske godine 2020./2021.

POVRAT SREDSTAVA ZA PRIJEVOZ SAMOBORČEKOM EU GRUPA d.o.o. ZA RAZDOBLJE sječanj – veljača 2021.

Učenici koji nisu ostvarili povrat sredstava za prijevoz učenika, a putovali su prijevozom Samoborček EU grupa d.o.o. na nastavu po modelu A ili su pohađali praktičnu nastavu ili laboratorijske vježbe u razdoblju od 18. siječnja 2021. do 28. veljače 2021. godine (za online nastavu se ne priznaje trošak prijevozne karte), trebaju u tajništvo škole najkasnije do dana 22.02.2021. (PONEDJELJAK) donijeti sljedeću dokumentaciju:

 1. ispunjeni i potpisani obrazac za povrat sredstava za razdoblje siječanj – veljača 2021. (obrazac se može preuzeti ispred oglasne ploče za učenike ili preuzeti iz priloga ove objave)
 2. preslike markica ili dnevnih karti za mjesece siječanj i veljača 2021. godine
 3. presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza.

Tražena dokumentacija koja bude donesena izvan navedenog roka neće se uzimati u rješavanje, osim u iznimno opravdanim situacijama (npr. bolest učenika) koje će učenici i roditelji morati pismeno obrazložiti.

Svi traženi obrasci i upute nalaze se na web stranici škole ili se mogu preuzeti ispred oglasne ploče za učenike.

U Zagrebu, 09.02.2021.

Prilog:

POVRAT SREDSTAVA ZA PRIJEVOZ SAMOBORČEKOM EU GRUPA d.o.o. ZA RAZDOBLJE studeni – prosinac 2020.

Učenici koji nisu ostvarili povrat sredstava za prijevoz učenika, a putovali su prijevoznikom Samoborček EU grupa d.o.o. u razdoblju od studenog do prosinca 2020. godine, nakon što kupe markicu za mjesec prosinac 2020. godine, trebaju u tajništvo škole najkasnije do dana 07.12.2020. (PONEDJELJAK) donijeti slijedeću dokumentaciju:

 1. ispunjeni i potpisani obrazac za povrat sredstava za razdoblje studeni – prosinac 2020. (obrazac se može preuzeti ispred oglasne ploče za učenike ili isprintati s web stranice škole),
 2. preslike markica za mjesece studeni i prosinac 2020. godine
 3. presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza,
 4. presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/ili učenika (ukoliko je učenik punoljetan),
 5. ispunjen i potpisan od strane roditelja Obrazac privole za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka djeteta za školsku godinu 2020./2021. – PRIVOLU TREBAJU DONIJETI SAMO ONI UČENICI KOJI NISU TRAŽILI POVRAT SREDSTAVA ZA PRIJEVOZ SAMOBORČEK ZA RUJAN-LISTOPAD 2020. GODINE (obrazac se može preuzeti ispred oglasne ploče za učenike ili isprintati s web stranice škole).

Tražena dokumentacija koja bude donesena izvan navedenog roka neće se uzimati u rješavanje, osim u iznimnim opravdanim situacijama (npr. bolest učenika) koje će učenici i roditelji morati pismeno obrazložiti.

Svi traženi obrasci i upute nalaze se u prilogu ili se mogu preuzeti ispred oglasne ploče za učenike.

U Zagrebu, 19.11.2020.

Prilog:

POVRAT SREDSTAVA ZA PRIJEVOZ SAMOBORČEKOM EU GRUPA d.o.o. ZA RAZDOBLJE RUJAN – LISTOPAD 2020.

Učenici koji nisu ostvarili povrat sredstava za prijevoz učenika, a putovali su prijevoznikom Samoborček EU grupa d.o.o. u razdoblju od rujna do listopada 2020. godine, nakon što kupe markicu za mjesec listopad 2020. godine, trebaju u tajništvo škole najkasnije do dana 12.10.2020. (PONEDJELJAK) donijeti slijedeću dokumentaciju:

 1. ispunjeni i potpisani obrazac za povrat sredstava za razdoblje rujan – listopad 2020. (obrazac se može preuzeti u tajništvu škole ili isprintati s web stranice škole),
 2. preslike markica za mjesece rujan i listopad 2020. godine
 3. presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza,
 4. presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/ili učenika (ukoliko je učenik punoljetan),
 5. ispunjen i potpisan od strane roditelja Obrazac privole za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka djeteta za školsku godinu 2020./2021. (obrazac se može preuzeti u tajništvu škole ili isprintati s web stranice škole).

Tražena dokumentacija koja bude donesena izvan navedenog roka neće se uzimati u rješavanje, osim u iznimnim opravdanim situacijama (npr. bolest učenika) koje će učenici i roditelji morati pismeno obrazložiti.

Svi traženi obrasci i upute nalaze se na web stranici škole (sufinanciranje prijevoza učenika šk. god. 2020./2021.) ili se mogu preuzeti u tajništvu škole.

U Zagrebu, 17.09.2020.

 

Obrazac za povrat sredstava

Suglasnost roditelja