sufinanciranje Prijevoza učenika školske godine 2022./2023.

Povrat sredstava za prijevoz učenika Samoborčekom EU grupa d.o.o. za razdoblje rujan-listopad 2022.

Učenici koji nisu ostvarili povrat sredstava za prijevoz učenika, a putovali su u školu prijevoznikom Samoborček EU grupa d.o.o. u razdoblju od rujna do listopada 2022. godine, nakon što kupe markicu za mjesec listopad 2022. godine, trebaju u tajništvo škole najkasnije do dana 10.10.2022. (PONEDJELJAK) donijeti slijedeću dokumentaciju:

 1. ispunjeni i potpisani obrazac za povrat sredstava za razdoblje rujan – listopad 2022. (obrazac se može preuzeti iz kutije kraj oglasne ploče za učenike na 1. katu ili u prilogu ove objave),
 2. preslike markica za mjesece rujan i listopad 2022. godine
 3. presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza,
 4. presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/ili učenika (ukoliko je učenik punoljetan),
 5. ispunjen i potpisan od strane roditelja Obrazac privole za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka djeteta za školsku godinu 2022./2023. (obrazac se može preuzeti iz kutije kraj oglasne ploče za učenike na 1. katu ili u prilogu ove objave).

Tražena dokumentacija koja bude donesena izvan navedenog roka neće se uzimati u rješavanje.

 U Zagrebu, 27.09.2022.

Prilog:

POVRAT SREDSTAVA ZA PRIJEVOZ SAMOBORČEKOM EU GRUPA d.o.o. ZA RAZDOBLJE svibanj - lipanj 2022.

Učenici koji nisu ostvarili povrat sredstava za prijevoz učenika, a putovali su u školu prijevoznikom Samoborček EU grupa d.o.o. u razdoblju od svibnja do srpnja 2022. godine, trebaju u tajništvo škole

– donijeti najkasnije do dana 27.06.2022. (PONEDJELJAK) za svibanj i lipanj 2022.

slijedeću dokumentaciju:

 1. ispunjeni i potpisani obrazac za povrat sredstava za razdoblje svibanj – lipanj 2022. (obrazac se može preuzeti u ispred oglasne ploče (iza dežurnog učenika) ili isprintati s web stranice škole,
 2. preslike markica za mjesece svibanj i lipanj 2022. godine ili pojedinačne karte (Ministarstvo će sufinancirati najpovoljniji iznos)
 3. presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza,
 4. presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/ili učenika (ukoliko je učenik punoljetan),
 5. ispunjen i potpisan od strane roditelja Obrazac privole za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka djeteta za školsku godinu 2021./2022. (obrazac se može preuzeti u tajništvu škole ili isprintati s web stranice škole). OVAJ OBRAZAC PREDAJU SAMO ONI KOJI OVE ŠKOLSKE GODINE NISU JOŠ TRAŽILI REFUNDACIJU NOVČANIH SREDSTAVA.

VAŽNO:

Sukladno Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. (NN br. 94/21):

 1. učenicima maturantima u strukovnim i umjetničkim programima financira se prijevoz za dane izrade i obrane završnog rada i za dane polaganja ispita državne mature;
 2. učenicima u strukovnim programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi, odnosno stručnoj praksi financira se prijevoz tijekom i nakon završetka nastavne godine za dane pohađanja praktične nastave i vježbi te stručne prakse;
 3. učenicima koji imaju obvezu pohađanja dopunskog rada financira se prijevoz za dane pohađanja dopunskog rada.

Sukladno Odluci financira se najpovoljniji iznos (pojedinačna, polumjesečna ili mjesečna karta). Učenici ukoliko žele mogu kupiti mjesečnu kartu, ali će im povrat sredstava biti sukladan Odluci odnosno kao najpovoljniji iznos.

U Zagrebu, 27.05.2022.

Prilog:

POVRAT SREDSTAVA ZA PRIJEVOZ SAMOBORČEKOM EU GRUPA d.o.o. ZA RAZDOBLJE ožujak - travanj 2022.

Učenici koji nisu ostvarili povrat sredstava za prijevoz učenika, a putovali su u školu prijevoznikom Samoborček EU grupa d.o.o. u razdoblju od ožujka do travnja 2022. godine, trebaju u tajništvo škole najkasnije do dana 06.04.2022. (SRIJEDA) donijeti slijedeću dokumentaciju:

 1. ispunjeni i potpisani obrazac za povrat sredstava za razdoblje ožujak – travanj
 2. (obrazac se može preuzeti u ispred oglasne ploče (iza dežurnog učenika) ili isprintati s web stranice škole,
 3. preslike markica za mjesece ožujak i travanj 2022. godine
 4. presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza,
 5. presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/ili učenika (ukoliko je učenik punoljetan),
 6. ispunjen i potpisan od strane roditelja Obrazac privole za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka djeteta za školsku godinu 2021./2022. (obrazac se može preuzeti u tajništvu škole ili u prilogu ove objave).
  OVAJ OBRAZAC PREDAJU SAMO ONI KOJI OVE ŠKOLSKE GODINE NISU JOŠ TRAŽILI REFUNDACIJU NOVČANIH SREDSTAVA.

Tražena dokumentacija koja bude donesena izvan navedenog roka neće se uzimati u rješavanje, osim u iznimnim opravdanim situacijama (npr. bolest učenika) koje će učenici i roditelji morati pismeno obrazložiti.

Svi traženi obrasci i upute nalaze se u prilogu ili se mogu preuzeti u tajništvu škole.

U Zagrebu, 22.03.2022.

Prilog:
 obrazac za povrat sredstava
– suglasnot roditelja

POVRAT SREDSTAVA ZA PRIJEVOZ SAMOBORČEKOM EU GRUPA d.o.o. ZA RAZDOBLJE siječanj - veljača 2022.

Učenici koji nisu ostvarili povrat sredstava za prijevoz učenika, a putovali su u školu prijevoznikom Samoborček EU grupa d.o.o. u razdoblju od siječnja do veljače 2022. godine, trebaju u tajništvo škole najkasnije do dana 14.02.2022. (PONEDJELJAK) donijeti slijedeću dokumentaciju:

 1. ispunjeni i potpisani obrazac za povrat sredstava za razdoblje siječanj – veljača 2022. (obrazac se može preuzeti u ispred oglasne ploče (iza dežurnog učenika) ili isprintati s web stranice škole,
 2. preslike markica za mjesece siječanj i veljaču 2022. godine
 3. presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza,
 4. presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/ili učenika (ukoliko je učenik punoljetan),
 5. ispunjen i potpisan od strane roditelja Obrazac privole za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka djeteta za školsku godinu 2021./2022. (obrazac se može preuzeti u tajništvu škole ili isprintati s web stranice škole). OVAJ OBRAZAC PREDAJU SAMO ONI KOJI OVE ŠKOLSKE GODINE NISU JOŠ TRAŽILI REFUNDACIJU NOVČANIH SREDSTAVA.

Tražena dokumentacija koja bude donesena izvan navedenog roka neće se uzimati u rješavanje, osim u iznimnim opravdanim situacijama (npr. bolest učenika) koje će učenici i roditelji morati pismeno obrazložiti.

Svi traženi obrasci nalaze se u prilogu ili se mogu preuzeti u tajništvu škole.

U Zagrebu, 27.01.2022.

Prilog:

POVRAT SREDSTAVA ZA PRIJEVOZ SAMOBORČEKOM EU GRUPA d.o.o. ZA RAZDOBLJE STUDENI - PROSINAC 2021.

Učenici koji nisu ostvarili povrat sredstava za prijevoz učenika, a putovali su u školu prijevoznikom Samoborček EU grupa d.o.o. u razdoblju od studenog do prosinaca 2021. godine, trebaju u tajništvo škole najkasnije do dana 06.12.2021. (PONEDJELJAK) donijeti slijedeću dokumentaciju:

 1. ispunjeni i potpisani obrazac za povrat sredstava za razdoblje studeni – prosinac 2021. (obrazac se može preuzeti u ispred oglasne ploče (iza dežurnog učenika) ili isprintati s web stranice škole),
 2. preslike markica za mjesece studeni i prosinac 2021. godine
 3. presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza,
 4. presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/ili učenika (ukoliko je učenik punoljetan),
 5. ispunjen i potpisan od strane roditelja Obrazac privole za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka djeteta za školsku godinu 2021./2022. (obrazac se može preuzeti u tajništvu škole ili isprintati s web stranice škole). OVAJ OBRAZAC PREDAJU SAMO ONI KOJI OVE ŠKOLSKE GODINE NISU JOŠ TRAŽILI REFUNDACIJU NOVČANIH SREDSTAVA.

Tražena dokumentacija koja bude donesena izvan navedenog roka neće se uzimati u rješavanje, osim u iznimnim opravdanim situacijama (npr. bolest učenika) koje će učenici i roditelji morati pismeno obrazložiti.

Svi traženi obrasci i upute nalaze se na web stranici škole ili se mogu preuzeti u tajništvu škole.

U Zagrebu, 11.11.2021.

Prilog:
obrazac za povrat
suglasnost roditelja

POVRAT SREDSTAVA ZA PRIJEVOZ SAMOBORČEKOM EU GRUPA d.o.o. ZA RAZDOBLJE RUJAN – LISTOPAD 2021.

Učenici koji nisu ostvarili povrat sredstava za prijevoz učenika, a putovali su u školu prijevoznikom Samoborček EU grupa d.o.o. u razdoblju od rujna do listopada 2021. godine, nakon što kupe markicu za mjesec listopad 2021. godine, trebaju u tajništvo škole najkasnije do dana 07.10.2021. (ČETVRTAK) donijeti slijedeću dokumentaciju:

1. ispunjeni i potpisani obrazac za povrat sredstava za razdoblje rujan – listopad 2021. (obrazac se može preuzeti u tajništvu škole ili isprintati s web stranice škole),
2. preslike markica za mjesece rujan i listopad 2021. godine
3. presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza,
4. presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/ili učenika (ukoliko je učenik punoljetan),
5. ispunjen i potpisan od strane roditelja Obrazac privole za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka djeteta za školsku godinu 2021./2022. (obrazac se može preuzeti u tajništvu škole ili isprintati s web stranice škole).

Tražena dokumentacija koja bude donesena izvan navedenog roka neće se uzimati u rješavanje, osim u iznimnim opravdanim situacijama (npr. bolest učenika) koje će učenici i roditelji morati pismeno obrazložiti.

Svi traženi obrasci i upute nalaze se na web stranici škole ili se mogu preuzeti u tajništvu škole.

U Zagrebu, 27.09.2021.

Prilog:
privola
obrazac za povrat