sufinanciranje Prijevoza učenika školske godine 2022./2023.

POVRAT SREDSTAVA ZA PRIJEVOZ SAMOBORČEKOM EU GRUPA d.o.o. ZA RAZDOBLJE svibanj - lipanj 2023.

Učenici koji nisu ostvarili povrat sredstava za prijevoz učenika, a putovali su u školu prijevoznikom Samoborček EU grupa d.o.o. u razdoblju od svibnja do lipnja 2023. godine, nakon što napune e-karticu za mjesec lipanj 2023. godine, trebaju u tajništvo škole najkasnije do dana 05.06.2023. (PONEDJELJAK) donijeti slijedeću dokumentaciju:

1. ispunjeni i potpisani obrazac za povrat sredstava za razdoblje svibanj – lipanj 2023. (obrazac se može preuzeti iz kutije kraj oglasne ploče za učenike na 1. katu ili isprintati s web stranice škole),

2. preslike računa za mjesece svibanj i lipanj 2023. godine

3. preslike mjesečne e-kartice,

4. presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/ili učenika (ukoliko je učenik punoljetan),

5. ispunjen i potpisan od strane roditelja Obrazac privole za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka djeteta za školsku godinu 2022./2023. – OBRAZAC TREBA ISPUNITI SAMO ZA UČENIKE KOJI OVE ŠKOLSKE GODINE PRVI PUT TRAŽE POVRAT SREDSTAVA (obrazac se može preuzeti iz kutije kraj oglasne ploče za učenike na 1. katu ili isprintati s web stranice škole).

Tražena dokumentacija koja bude donesena izvan navedenog roka neće se uzimati u rješavanje.

U Zagrebu, 19.05.2023.

Prilog:
obrazac privole
obrazac za povrat sredstava

POVRAT SREDSTAVA ZA PRIJEVOZ SAMOBORČEKOM EU GRUPA d.o.o. ZA RAZDOBLJE OŽUJAK – TRAVANJ 2023.

Učenici koji nisu ostvarili povrat sredstava za prijevoz učenika, a putovali su u školu prijevoznikom Samoborček EU grupa d.o.o. u razdoblju od ožujka do travnja 2023. godine, nakon što kupe markicu za mjesec travanj 2023. godine, trebaju u tajništvo škole najkasnije do dana 17.04.2023. (PONEDJELJAK) donijeti slijedeću dokumentaciju:

 1.  ispunjeni i potpisani obrazac za povrat sredstava za razdoblje ožujak – travanj 2023. (obrazac se može preuzeti iz kutije kraj oglasne ploče za učenike na 1. katu ili isprintati s web stranice škole),
 2. preslike markica za mjesece ožujak i travanj 2023. godine
 3. presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza,
 4. presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/ili učenika (ukoliko je učenik punoljetan),
 5. ispunjen i potpisan od strane roditelja Obrazac privole za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka djeteta za školsku godinu 2022./2023. – OBRAZAC TREBA ISPUNITI SAMO ZA UČENIKE KOJI OVE ŠKOLSKE GODINE PRVI PUT TRAŽE POVRAT SREDSTAVA (obrazac se može preuzeti iz kutije kraj oglasne ploče za učenike na 1. katu ili isprintati s web stranice škole).

Tražena dokumentacija koja bude donesena izvan navedenog roka neće se uzimati u rješavanje.

U Zagrebu, 24.03.2023.

Prilog:
obrazac za povrat
suglasnost roditelja

POVRAT SREDSTAVA ZA PRIJEVOZ SAMOBORČEKOM EU GRUPA d.o.o. ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – VELJAČA 2023.

Učenici koji nisu ostvarili povrat sredstava za prijevoz učenika, a putovali su u školu prijevoznikom Samoborček EU grupa d.o.o. u razdoblju od siječnja do veljače 2023. godine, nakon što kupe markicu za mjesec veljaču 2023. godine, trebaju u tajništvo škole najkasnije do dana 13.02.2023. (PONEDJELJAK) donijeti slijedeću dokumentaciju:

 1. ispunjeni i potpisani obrazac za povrat sredstava za razdoblje siječanj – veljača 2023. (obrazac se može preuzeti iz kutije kraj oglasne ploče za učenike na 1. katu ili isprintati s web stranice škole),
 2. preslike markica za mjesece siječanj i veljača 2023. godine
 3. presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza,
 4. presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/ili učenika (ukoliko je učenik punoljetan),
 5. ispunjen i potpisan od strane roditelja Obrazac privole za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka djeteta za školsku godinu 2022./2023. – OBRAZAC TREBA ISPUNITI SAMO ZA UČENIKE KOJI OVE ŠKOLSKE GODINE PRVI PUT TRAŽE POVRAT SREDSTAVA (obrazac se može preuzeti iz kutije kraj oglasne ploče za učenike na 1. katu ili isprintati s web stranice škole).

Tražena dokumentacija koja bude donesena izvan navedenog roka neće se uzimati u rješavanje.

 U Zagrebu, 03.02.2023.

Prilog:

Nastavak provedbe pilot-projekta besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području RH do 31. prosinca 2024. godine

Poštovani,

Vlada RH donijela je Zaključak o nastavku provedbe pilot-projekta besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području RH do 31. prosinca 2024. godine.

Kako bi ostvarili pravo na besplatna putovanja, učenici trebaju imati pametnu karticu s važećim profilom koji vrijedi do 31. kolovoza 2023. godine. Profil se može kupiti na blagajni po cijeni od 2,65 €/19,97 kn uz predočenje pametne kartice te identifikacijskog dokumenta na kojemu je naveden datum rođenja.  Iznimno djeca koja su starija od 18 godina i pohađaju srednju školu trebaju dostaviti i potvrdu obrazovne ustanove za školsku godinu 2022./2023.

S pametnom karticom s profilom za besplatna putovanja učenici na blagajni mogu zatražiti pretplatnu kartu za svakodnevna putovanja vlakom u školu, ali i pojedinačnu kartu za povremena putovanja (izleti, odlasci liječniku, na ljetovanje i sl.).

Više o pilot-projektu i ostvarivanju prava na besplatni prijevoz možete pronaći na http://www.hzpp.hr/besplatna-putovanja-za-djecu-i-ucenike.

S poštovanjem,
HŽ Putnički prijevoz

Povrat sredstava za prijevoz učenika Samoborčekom EU grupa d.o.o. za razdoblje studeni-prosinac 2022.

Učenici koji nisu ostvarili povrat sredstava za prijevoz učenika, a putovali su u školu prijevoznikom Samoborček EU grupa d.o.o. u razdoblju od studenoga do prosinca 2022. godine, nakon što kupe markicu za mjesec prosinac 2022. godine, trebaju u tajništvo škole najkasnije do dana 08.12.2022. (ČETVRTAK) donijeti slijedeću dokumentaciju:

 1. ispunjeni i potpisani obrazac za povrat sredstava za razdoblje studeni – prosinac 2022. (obrazac se može preuzeti iz kutije kraj oglasne ploče za učenike na 1. katu ili isprintati s web stranice škole),
 2. preslike markica za mjesece studeni i prosinac 2022. godine
 3. presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza,
 4. presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/ili učenika (ukoliko je učenik punoljetan),
 5. ispunjen i potpisan od strane roditelja Obrazac privole za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka djeteta za školsku godinu 2022./2023. (obrazac se može preuzeti iz kutije kraj oglasne ploče za učenike na 1. katu ili isprintati s web stranice škole).

Tražena dokumentacija koja bude donesena izvan navedenog roka neće se uzimati u rješavanje.

U Zagrebu, 01.12.2022.

Prilog: 

Povrat sredstava za prijevoz učenika Samoborčekom EU grupa d.o.o. za razdoblje rujan-listopad 2022.

Učenici koji nisu ostvarili povrat sredstava za prijevoz učenika, a putovali su u školu prijevoznikom Samoborček EU grupa d.o.o. u razdoblju od rujna do listopada 2022. godine, nakon što kupe markicu za mjesec listopad 2022. godine, trebaju u tajništvo škole najkasnije do dana 10.10.2022. (PONEDJELJAK) donijeti slijedeću dokumentaciju:

 1. ispunjeni i potpisani obrazac za povrat sredstava za razdoblje rujan – listopad 2022. (obrazac se može preuzeti iz kutije kraj oglasne ploče za učenike na 1. katu ili u prilogu ove objave),
 2. preslike markica za mjesece rujan i listopad 2022. godine
 3. presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza,
 4. presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/ili učenika (ukoliko je učenik punoljetan),
 5. ispunjen i potpisan od strane roditelja Obrazac privole za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka djeteta za školsku godinu 2022./2023. (obrazac se može preuzeti iz kutije kraj oglasne ploče za učenike na 1. katu ili u prilogu ove objave).

Tražena dokumentacija koja bude donesena izvan navedenog roka neće se uzimati u rješavanje.

 U Zagrebu, 27.09.2022.

Prilog:

POVRAT SREDSTAVA ZA PRIJEVOZ SAMOBORČEKOM EU GRUPA d.o.o. ZA RAZDOBLJE svibanj - lipanj 2022.

Učenici koji nisu ostvarili povrat sredstava za prijevoz učenika, a putovali su u školu prijevoznikom Samoborček EU grupa d.o.o. u razdoblju od svibnja do srpnja 2022. godine, trebaju u tajništvo škole

– donijeti najkasnije do dana 27.06.2022. (PONEDJELJAK) za svibanj i lipanj 2022.

slijedeću dokumentaciju:

 1. ispunjeni i potpisani obrazac za povrat sredstava za razdoblje svibanj – lipanj 2022. (obrazac se može preuzeti u ispred oglasne ploče (iza dežurnog učenika) ili isprintati s web stranice škole,
 2. preslike markica za mjesece svibanj i lipanj 2022. godine ili pojedinačne karte (Ministarstvo će sufinancirati najpovoljniji iznos)
 3. presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza,
 4. presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/ili učenika (ukoliko je učenik punoljetan),
 5. ispunjen i potpisan od strane roditelja Obrazac privole za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka djeteta za školsku godinu 2021./2022. (obrazac se može preuzeti u tajništvu škole ili isprintati s web stranice škole). OVAJ OBRAZAC PREDAJU SAMO ONI KOJI OVE ŠKOLSKE GODINE NISU JOŠ TRAŽILI REFUNDACIJU NOVČANIH SREDSTAVA.

VAŽNO:

Sukladno Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. (NN br. 94/21):

 1. učenicima maturantima u strukovnim i umjetničkim programima financira se prijevoz za dane izrade i obrane završnog rada i za dane polaganja ispita državne mature;
 2. učenicima u strukovnim programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi, odnosno stručnoj praksi financira se prijevoz tijekom i nakon završetka nastavne godine za dane pohađanja praktične nastave i vježbi te stručne prakse;
 3. učenicima koji imaju obvezu pohađanja dopunskog rada financira se prijevoz za dane pohađanja dopunskog rada.

Sukladno Odluci financira se najpovoljniji iznos (pojedinačna, polumjesečna ili mjesečna karta). Učenici ukoliko žele mogu kupiti mjesečnu kartu, ali će im povrat sredstava biti sukladan Odluci odnosno kao najpovoljniji iznos.

U Zagrebu, 27.05.2022.

Prilog:

POVRAT SREDSTAVA ZA PRIJEVOZ SAMOBORČEKOM EU GRUPA d.o.o. ZA RAZDOBLJE ožujak - travanj 2022.

Učenici koji nisu ostvarili povrat sredstava za prijevoz učenika, a putovali su u školu prijevoznikom Samoborček EU grupa d.o.o. u razdoblju od ožujka do travnja 2022. godine, trebaju u tajništvo škole najkasnije do dana 06.04.2022. (SRIJEDA) donijeti slijedeću dokumentaciju:

 1. ispunjeni i potpisani obrazac za povrat sredstava za razdoblje ožujak – travanj
 2. (obrazac se može preuzeti u ispred oglasne ploče (iza dežurnog učenika) ili isprintati s web stranice škole,
 3. preslike markica za mjesece ožujak i travanj 2022. godine
 4. presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza,
 5. presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/ili učenika (ukoliko je učenik punoljetan),
 6. ispunjen i potpisan od strane roditelja Obrazac privole za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka djeteta za školsku godinu 2021./2022. (obrazac se može preuzeti u tajništvu škole ili u prilogu ove objave).
  OVAJ OBRAZAC PREDAJU SAMO ONI KOJI OVE ŠKOLSKE GODINE NISU JOŠ TRAŽILI REFUNDACIJU NOVČANIH SREDSTAVA.

Tražena dokumentacija koja bude donesena izvan navedenog roka neće se uzimati u rješavanje, osim u iznimnim opravdanim situacijama (npr. bolest učenika) koje će učenici i roditelji morati pismeno obrazložiti.

Svi traženi obrasci i upute nalaze se u prilogu ili se mogu preuzeti u tajništvu škole.

U Zagrebu, 22.03.2022.

Prilog:
 obrazac za povrat sredstava
– suglasnot roditelja

POVRAT SREDSTAVA ZA PRIJEVOZ SAMOBORČEKOM EU GRUPA d.o.o. ZA RAZDOBLJE siječanj - veljača 2022.

Učenici koji nisu ostvarili povrat sredstava za prijevoz učenika, a putovali su u školu prijevoznikom Samoborček EU grupa d.o.o. u razdoblju od siječnja do veljače 2022. godine, trebaju u tajništvo škole najkasnije do dana 14.02.2022. (PONEDJELJAK) donijeti slijedeću dokumentaciju:

 1. ispunjeni i potpisani obrazac za povrat sredstava za razdoblje siječanj – veljača 2022. (obrazac se može preuzeti u ispred oglasne ploče (iza dežurnog učenika) ili isprintati s web stranice škole,
 2. preslike markica za mjesece siječanj i veljaču 2022. godine
 3. presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza,
 4. presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/ili učenika (ukoliko je učenik punoljetan),
 5. ispunjen i potpisan od strane roditelja Obrazac privole za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka djeteta za školsku godinu 2021./2022. (obrazac se može preuzeti u tajništvu škole ili isprintati s web stranice škole). OVAJ OBRAZAC PREDAJU SAMO ONI KOJI OVE ŠKOLSKE GODINE NISU JOŠ TRAŽILI REFUNDACIJU NOVČANIH SREDSTAVA.

Tražena dokumentacija koja bude donesena izvan navedenog roka neće se uzimati u rješavanje, osim u iznimnim opravdanim situacijama (npr. bolest učenika) koje će učenici i roditelji morati pismeno obrazložiti.

Svi traženi obrasci nalaze se u prilogu ili se mogu preuzeti u tajništvu škole.

U Zagrebu, 27.01.2022.

Prilog:

POVRAT SREDSTAVA ZA PRIJEVOZ SAMOBORČEKOM EU GRUPA d.o.o. ZA RAZDOBLJE STUDENI - PROSINAC 2021.

Učenici koji nisu ostvarili povrat sredstava za prijevoz učenika, a putovali su u školu prijevoznikom Samoborček EU grupa d.o.o. u razdoblju od studenog do prosinaca 2021. godine, trebaju u tajništvo škole najkasnije do dana 06.12.2021. (PONEDJELJAK) donijeti slijedeću dokumentaciju:

 1. ispunjeni i potpisani obrazac za povrat sredstava za razdoblje studeni – prosinac 2021. (obrazac se može preuzeti u ispred oglasne ploče (iza dežurnog učenika) ili isprintati s web stranice škole),
 2. preslike markica za mjesece studeni i prosinac 2021. godine
 3. presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza,
 4. presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/ili učenika (ukoliko je učenik punoljetan),
 5. ispunjen i potpisan od strane roditelja Obrazac privole za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka djeteta za školsku godinu 2021./2022. (obrazac se može preuzeti u tajništvu škole ili isprintati s web stranice škole). OVAJ OBRAZAC PREDAJU SAMO ONI KOJI OVE ŠKOLSKE GODINE NISU JOŠ TRAŽILI REFUNDACIJU NOVČANIH SREDSTAVA.

Tražena dokumentacija koja bude donesena izvan navedenog roka neće se uzimati u rješavanje, osim u iznimnim opravdanim situacijama (npr. bolest učenika) koje će učenici i roditelji morati pismeno obrazložiti.

Svi traženi obrasci i upute nalaze se na web stranici škole ili se mogu preuzeti u tajništvu škole.

U Zagrebu, 11.11.2021.

Prilog:
obrazac za povrat
suglasnost roditelja

POVRAT SREDSTAVA ZA PRIJEVOZ SAMOBORČEKOM EU GRUPA d.o.o. ZA RAZDOBLJE RUJAN – LISTOPAD 2021.

Učenici koji nisu ostvarili povrat sredstava za prijevoz učenika, a putovali su u školu prijevoznikom Samoborček EU grupa d.o.o. u razdoblju od rujna do listopada 2021. godine, nakon što kupe markicu za mjesec listopad 2021. godine, trebaju u tajništvo škole najkasnije do dana 07.10.2021. (ČETVRTAK) donijeti slijedeću dokumentaciju:

1. ispunjeni i potpisani obrazac za povrat sredstava za razdoblje rujan – listopad 2021. (obrazac se može preuzeti u tajništvu škole ili isprintati s web stranice škole),
2. preslike markica za mjesece rujan i listopad 2021. godine
3. presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza,
4. presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/ili učenika (ukoliko je učenik punoljetan),
5. ispunjen i potpisan od strane roditelja Obrazac privole za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka djeteta za školsku godinu 2021./2022. (obrazac se može preuzeti u tajništvu škole ili isprintati s web stranice škole).

Tražena dokumentacija koja bude donesena izvan navedenog roka neće se uzimati u rješavanje, osim u iznimnim opravdanim situacijama (npr. bolest učenika) koje će učenici i roditelji morati pismeno obrazložiti.

Svi traženi obrasci i upute nalaze se na web stranici škole ili se mogu preuzeti u tajništvu škole.

U Zagrebu, 27.09.2021.

Prilog:
privola
obrazac za povrat