Mikrobiološki kabinet

U mikrobiološkom kabinetu naše škole učenici zanimanja tehničar nutricionist i prehrambeni tehničar uvježbavaju tehnike rada u okviru nastavnih predmeta mikrobiologija, prehrambena mikrobiologija, mikrobiologija namirnica i higijena hrane. Sa svojim nastavnicima i nastavnicama savladavaju tehnike sterilnog načina rada u mikrobiologiji, pripremaju hranjive podloge te uzgajaju mikroorganizme iz zraka, vode, s ljudskog…