Biosigurnost i biozaštita

Prehrambeno – tehnološka škola uključena je u pilot-projekt Biosigurnost i biozaštita u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Zbog uočene važnosti dodatne edukacije učenika i nastavnika u osnovnim i srednjim školama, a s obzirom na izbijanje pandemije virusa SARS-CoV-2, Prehrambeno – tehnološka škola se uključila u pilot-projekt. Projekt ima važnu ulogu u promicanju vrijednosti očuvanja zdravlja i prevencije zaraznih bolesti.

Pilot-projekt se provodi u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj u sklopu izvannastavne aktivnosti od 35 sati godišnje pod nazivom Biosigurnost i biozaštita. U projektu sudjeluju učenici drugih i trećih razreda, a njihovi mentori  su Jasna Rep, prof. savjetnik, Andrea Čondić, prof. Ana Bešlić, prof. savjetnik, Anđa Topolovac, prof. savjetnik, Violeta Grilec, prof. savjetnik, Marko Dragojević, prof., Mirna Redovniković, prof. i Martin Buljubašić, prof.

Nositelji projekta su: Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb, Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu u partnerstvu s OŠ Vijenac, Osijek. Voditeljica projekta je prof. Alemka Markotić, a nacionalni koordinator za osnovne i srednje škole je mr. sc. Maja Kassa, prof.

Nakraju nastavne godine planirana je prezentacija rezultata istraživačkih radova i postera te natjecanje učenika.

U Prehrambeno-tehnološkoj školi se provodi projekt Biosigurnost i biozaštita, a u okviru prve cjeline učenici 2b i 3b su usvojili sve ishode propisane kurikulumom, te pokazali iznimnu kreativnost i osmislili vizir od plastičnog materija dezinficiran s 70% alkoholom koji su sami pripremili.

Tijekom provedbe druge cjeline  – ZARAZNE BOLESTI I NJIHOVI UZROČNICI, učenici 2.b i 3.b razreda usvojili su ishode propisane kurikulumom, te pokazali spremnost na rad i učenje, kao i iznimnu kreativnost. U praktičnom dijelu rada učenici su izradili model koraona virusa od stiropora i plakat na kojem su usporedili osnovne značajke te sličnosti i razlike u građi i funkciji bakterijske odnosno virusne stanice.

3. cjelina tj. Epidemiološki lanac

Učenici su kroz 3 faze obradili temu: 

1. Predavanje, rad u grupama na zadatku +  igrani zadatak:

  • predavanje je bilo koncipirano kroz razgovor učenici-nastavnica, 
  • zadatak za rad u grupama je bio napisati uzročnike, način prijenosa, simptome te prevenciju, liječenje i cijepljenje za tri zarazne bolesti (prehladu, gripu i Covid-19)
  • igrani zadatak “Pogodi tko dolazi na rođendan”: simulacija rođendanske zabave gdje smo imali jednog zaraženog na početku zabave, te zbog malog broja sudionika na kraju zabave su svi bili zaraženi. Učenici su komentirali i iznosili moguće zaključke.

2. Izrada 3D plakata – fotografije su u prilogu.

3. Fotografiranje situacija u školskom okruženju bez i sa uvedenim epidemiološkim mjerama, a kao rezultat je kratki video na temu: https://animoto.com/play/RsKfomOkf73D7Np1Moumgw 

Mirna Redovniković, dipl.ing.bioteh.
nastavnica strukovnih predmeta

Tijekom provedbe posljednje  cjeline  MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE učenici 2.b  razreda usvojili su ishode propisane kurikulumom, te pokazali veliki  interes pri proučavanju  I otvorenom istraživanju, najstarije karantene  za vrijeme Dubrovačke Republike . Njome  se prvi put u svijetu uvodi karantena kao mjera zaštite od unošenja i širenja zaraznih bolesti.Pretraživali su različite  izvore informacija, Prikazali  su na primjeru Vennovog dijagrama važnost pristupa „Jedno zdravlje“.

Uočili su  mnoge  uzročno-posljedične veze među  trendom porasta učestalosti emergentnih i re-emergentnih zaraznih bolesti koje ugrožavaju čovječanstvo kao i  potrebu za uvođenjem cjelovitog pristupa očuvanju javnog zdravlja

Zaključak je  da je prva karantena u svijetu  izum Dubrovačke republike i ona je naš hrvatski brend, na što se iznimno ponosimo. 

 

Prilog: