Povrat sredstava za prijevoz učenika Samoborčekom EU grupa d.o.o. za razdoblje studeni – prosinac 2020.

Učenici koji nisu ostvarili povrat sredstava za prijevoz učenika, a putovali su prijevoznikom Samoborček EU grupa d.o.o. u razdoblju od studenog do prosinca 2020. godine, nakon što kupe markicu za mjesec prosinac 2020. godine, trebaju u tajništvo škole najkasnije do dana 07.12.2020. (PONEDJELJAK) donijeti slijedeću dokumentaciju:

  1. ispunjeni i potpisani obrazac za povrat sredstava za razdoblje studeni – prosinac 2020. (obrazac se može preuzeti ispred oglasne ploče za učenike ili isprintati s web stranice škole),
  2. preslike markica za mjesece studeni i prosinac 2020. godine
  3. presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza,
  4. presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/ili učenika (ukoliko je učenik punoljetan),
  5. ispunjen i potpisan od strane roditelja Obrazac privole za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka djeteta za školsku godinu 2020./2021. – PRIVOLU TREBAJU DONIJETI SAMO ONI UČENICI KOJI NISU TRAŽILI POVRAT SREDSTAVA ZA PRIJEVOZ SAMOBORČEK ZA RUJAN-LISTOPAD 2020. GODINE (obrazac se može preuzeti ispred oglasne ploče za učenike ili isprintati s web stranice škole).

Tražena dokumentacija koja bude donesena izvan navedenog roka neće se uzimati u rješavanje, osim u iznimnim opravdanim situacijama (npr. bolest učenika) koje će učenici i roditelji morati pismeno obrazložiti.

Svi traženi obrasci i upute nalaze se u prilogu ili se mogu preuzeti ispred oglasne ploče za učenike.

U Zagrebu, 19.11.2020.

Prilog: