POVRAT SREDSTAVA ZA PRIJEVOZ SAMOBORČEKOM EU GRUPA d.o.o. ZA RAZDOBLJE RUJAN – LISTOPAD 2022.

Učenici koji nisu ostvarili povrat sredstava za prijevoz učenika, a putovali su u školu prijevoznikom Samoborček EU grupa d.o.o. u razdoblju od rujna do listopada 2022. godine, nakon što kupe markicu za mjesec listopad 2022. godine, trebaju u tajništvo škole najkasnije do dana 10.10.2022. (PONEDJELJAK) donijeti slijedeću dokumentaciju:

  1. ispunjeni i potpisani obrazac za povrat sredstava za razdoblje rujan – listopad 2022. (obrazac se može preuzeti iz kutije kraj oglasne ploče za učenike na 1. katu ili u prilogu ove objave),
  2. preslike markica za mjesece rujan i listopad 2022. godine
  3. presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza,
  4. presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/ili učenika (ukoliko je učenik punoljetan),
  5. ispunjen i potpisan od strane roditelja Obrazac privole za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka djeteta za školsku godinu 2022./2023. (obrazac se može preuzeti iz kutije kraj oglasne ploče za učenike na 1. katu ili u prilogu ove objave).

Tražena dokumentacija koja bude donesena izvan navedenog roka neće se uzimati u rješavanje.

U Zagrebu, 27.09.2022.

Prilog: