Završena provedba projekta „Tu sam za tebe“

U školskoj godini 2022./2023. proveo  se projekt „Tu sam za tebe“ kao dio projekta Kompato unutar kojeg se razvija i nadograđuje školski preventivni program. Cilj programa je razvoj i osnaživanje socijalno-emocionalnih vještina s naglaskom na empatiju i suosjećanje među učenicima prvih razreda. Program se sastoji od 6 radionica i završne aktivnosti, a one su provedene u suradnji s učenicima Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju i Agronomske škole Zagreb koje su partneri na projektu. Teme radionica uključuju prepoznavanje osjećaja, empatiju, suosjećanje, samosuosjećanje tehnike mindfulnessa. Evaluacije po završetku svake radionice, pokazala su kako je tema učenicima zanimljiva te je zabilježena razlika u znanju o navedenim temama prije i nakon provedenih radionica.

Osim provedbe radionica snimljena je i autorska pjesma „Nisi sam brate, nisi sama sestro“ na temu empatije u izvedbi benda Trixy i repera Khana, koja se koristi u radionicama. U sklopu projekta za navedenu pjesmu, kao i za pjesmu „Malo je sve“ u izvedbi benda Trixy koja se također koristi u radu s učenicima, snimljeni su videospotovi u suradnji sa Školom za grafiku, dizajn i medijsku produkciju.

Na kraju projekta organizirana je završna priredba u Kulturnom centru Peščenica na kojoj su prikazani snimljeni videospotovi te je predstavljena brošura s radionicama koja je nastala kao rezultat projekta dostupna na http://bit.ly/3zlwvpf.

Cjelokupni program evaluiran je i recenziran od strane stručnjaka s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Ambidekster kluba, a provedba radionica nastavlja se i ove školske godine s prvim razredima u sklopu Školske preventivne strategije.

Ivana Kelek Sabolić,
stručna suradnica socijalna pedagoginja