Posjet Agronomskog fakulteta

Dana 21.4.2021. godine doc. dr. sc. Sanja Radman i doc. dr. sc. Ivan Juran predstavili su Agronomski fakultet sa Sveučilišta u Zagrebu učenicima četvrtih razreda.