Glagoljica i glagoljaštvo očima i rukama budućih pekara

I ove su godine budući pekari učenici 2.e razreda, pod vodstvom svog nastavnika iz pekarskog praktikuma, Damira Sisgorea svojim „GLAGOLJAŠKIM SLANCIMA“ obilježili 22.02. DAN HRVATSKE GLAGOLJICE