Upisi u jesenskom roku

Upisi u jesenskom roku održat će se u srijedu 2. rujna 2020. godine od 9:00 do 12:00 i od 15:00 do 17:00 sati.

Dokumenti važni za upis mogu se dostaviti osobno u školu u navedenom vremenu ili elektorničkim putem (skenirano ili slikano) na e-mail upisi.pts@gmail.com
U e-poruci roditelj/skrbnik dužan je dostaviti i svoj osobni kontakt (broj telefona, broj mobitela) kako bi ga škola mogla kontaktirati.