Unaprjeđenje mentalnog zdravlja vulnerabilnih skupina

O programu:

Psihosocijalni rizici i stres povezan s poslom među najvećim su izazovima za sigurnost i zdravlje na radu. Prekomjerno radno opterećenje, prekovremeni rad, preveliki pritisak nadređenih, psihološko i seksualno uznemiravanje, rad velikom brzinom, kratki rokovi za izvršenje posla, česta komunikacija s klijentima/strankama ili strah od gubitka radnog mjesta samo su dio uzroka stresa na radnom mjestu. Posljedice mogu uključivati učestalo izostajanje s posla zbog bolovanja, povećanu stopu ozljeđivanja na radu, čestu fluktuaciju radnika, a mogu pridonijeti i povećanim stopama prijevremenog umirovljenja. Procjene govore o značajnim troškovima za poslovanje i društvo u cjelini, te se penju do više milijardi eura.
Smetnje duševnog zdravlja uzrokovane mobbingom dovode do izostajanja s posla, boravljenja na poslu bez ispunjavanja radnih zadataka te preuranjenog odlaska u mirovinu. Poboljšano razumijevanje problema mentalnog zdravlja i poznavanje mehanizama za zaštitu mentalnog zdravlja među poslodavcima, kao i edukacija povjerljivih savjetnika i povjerenika za zaštitu na radu, ključno je za unapređenje mentalnog zdravlja na radnom mjestu, pa tako i za unaprjeđenje mentalnog zdravlja uopće. Ovaj trogodišnji program doprinosi ostvarenju ciljeva kroz provedbu aktivnosti kao što su pružanje psihosocijalne pomoći za osobe koje su bile izložene pojačanom stresu, negativnim ponašanjima i zlostavljanju na radnom mjestu, te radionice za unaprjeđenje komunikacija na radnom mjestu. Također, provest će se edukacija poslodavaca i predstavnika radnika o korisnosti i isplativosti intervencija usmjerenih na sprječavanje stresa i psihosocijalnih rizika na radnom mjestu, te o zakonu i zakonskim odredbama vezanim za zaštitu od stresa na radnom mjestu i zaštiti dostojanstva radnika.

Vremensko razdoblje trajanja programa:

  1. siječnja 2020. – 31. prosinca 2022.

Cilj programa:

Opći cilj programa je doprinijeti zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva u Republici Hrvatskoj.

Korisničke skupine:

Korisničke skupine su žrtve uznemiravanja na radnom mjestu, zaposlenici, poslodavci, poslovne organizacije, povjerljivi savjetnici i povjerenici zaštite na radu, opća populacija građana, udruge i građanske inicijative, te regionalna i lokalna samouprava.

Očekivani rezultati programa:

Program će ostvariti konkretan pozitivan utjecaj prevencijom stresa i psihosocijalnih rizika na radnom mjestu, odnosno smanjit će štete kod radnika koji imaju simptome blagog ili srednjeg intenziteta. Osobe koje su žrtve mobbinga dobit će osnovnu psihosocijalnu podršku i potrebne informacije.
Osobe koje pate od različitih oblika i intenziteta stresa, negativnih ponašanja i zlostavljanja na radnom mjestu sveobuhvatno će osnažiti svoje socijalne vještine nužne za bolju prilagodbu u odnosu na različite probleme – posljedice mobbinga koje u svojim radnim okruženjima ne mogu sami riješiti.

Program je financiran od strane Ministarstva zdravstva.

Voditelj iz Prehrambeno-tehnološke škole,Zagreb : Violeta Grilec dipl.ing.prof.savjetnik,voditelj ŽV za GOO

 

U sklopu projekta održano je 5  predavanja/radionica:

Prvo predavanje 28. rujna 2020.
Pravnica Udruge za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga održala online predavanje

Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga u suradnji s voditeljicom Županijskog vijeća za Građanski odgoj i obrazovanje, Agencije za odgoj i obrazovanje, gospođom Violetom Grilec, 28. rujna 2020. godine održala je online predavanje na stručnom skupu za 60-ak zaposlenika u predškolskim, osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te učeničkim domovima  .

Sudionici predavanja upoznati su s temeljnim pojmovima vezanim za zaštitu dostojanstva i prava radnika, pravnu zaštitu, postupak zaštite i sudsku praksu. Predavačica je bila Suzana Blanuša, mag. iur., pravnica Udruge za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga. Po završetku predavanja sudionici su izrazili iznimno zadovoljstvo dobivenim informacijama i samim sadržajem predavanja.

Održana online radionica „Prevencija i zaštita od stresa na radnom mjestu“

Kroz projekt „Unaprjeđenje mentalnog zdravlja vulnerabilnih skupina“ planirane su radionice za unaprjeđenje komunikacije na radnom mjestu s ciljem učenja komunikacijskih vještina u radnoj sredini između zaposlenika i poslodavaca.

Radionice će obuhvaćati predavanja i prenošenje znanja o komunikacijskim stilovima, osnovnim načelima komunikacije, verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, aktivnom slušanju, asertivnoj komunikaciji, nošenju s teškim ljudima, rješavanju sukoba i dr. Cilj radionica je poboljšanje komunikacijskih vještina i unaprjeđenje međuljudskih odnosa na radnom mjestu, a samim time i smanjenje stresa te poboljšanje dobrobiti radnika na radnom mjestu. Organizacija radionica i sadržaj istih prilagodit će se uvjetima održavanja radionica za vrijeme pandemije (online održavanje, u sadržaj će se uključiti aktualnost tema vezanih za COVID-19 , provođenje online evaluacije radionica i dr.)

Dana 26. siječnja 2021. godine održana je prva radionica „Prevencija i zaštita od stresa na radnom mjestu“. Radionica se održala putem online platforme ZOOM, a na radionici je sudjelovala 81 osoba.

Radionicu je vodila Helena Koren, magistra psihologije iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, partnerske organizacije u projektu. Psihologinja Koren u sklopu radionice sve sudionike upoznala je sa stresom na radu u školama, modelu uzroka i posljedica stresa, psihosocijalnim rizicima, stresu povezanim s pandemijom, simptomima stresa, negativnim učincima stresa na radnika, posljedicama akutnog stresa, mjerama prevencije i dr.

Održana druga online radionica pod nazivom „Mjere zaštite od COVID-19“

U projektu „Unaprjeđenje mentalnog zdravlja vulnerabilnih skupina“ održana je druga radionica pod nazivom „Mjere zaštite od COVID-19“. Radionica se održala 26. veljače 2021. godine s početkom u 11 sati putem online platforme ZOOM, a na radionici je sudjelovalo 67 osoba.

Radionicu su vodili Karmen Bradvica-Kelava, dr.med. i Dominik Oroz, dr.med. iz Službe za medicinu rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Sudionici radionice upoznati su s mjerama zaštite, pojmovima epidemije i pandemije, prijenosom virusa, uzročnicima, općenitom prevencijom, mjerama i prevencijom u školama i dr.

Održana treća radionica pod nazivom „Stigmatizacija osoba oboljelih od COVID-19

U projektu „Unaprjeđenje mentalnog zdravlja vulnerabilnih skupina“ održana je treća radionica pod nazivom „Stigmatizacija osoba oboljelih od COVID-19“. Radionica se održala 26. ožujka 2021. godine s početkom u 11 sati putem online platforme ZOOM, a na radionici je sudjelovalo preko 50 osoba.
Radionicu je vodila Helena Koren, mag.psih. iz Službe za medicinu rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koji je partner projekta. Sudionici radionice upoznali su se s pojmom stigme, zašto se javlja stigma, modelom i uzrokom posljedica stresa na radu, oblicima stigmatizacije, posljedicama stigmatizacije, načinima suzbijanja stigmatizacije te su na interaktivan način s voditeljicom radionice sudjelovali u definiranju stigme na radnom mjestu te načinima rješavanja i sprječavanja iste.

Aktivna participacija Udruge mobbing kroz projektne aktivnosti programa “Unaprjeđenje mentalnog zdravlja vulnerabilnih skupina” kojeg u partnerskom odnosu provodi sa Službom za medicinu rada HZJZ-a, orijentirana je kroz dva pristupa zaštiti mentalnog zdravlja: reaktivni, u slučaju kada se teškoće već manifestiraju i kada je potreban individualni pristup, te proaktivni, usmjeren prevenciji teškoća i očuvanju mentalnog zdravlja, što je trenutačno jedan od prioriteta u sklopu projektnih aktivnosti.

Održana četvrta radionica pod nazivom „Komunikacijske vještine u radnoj sredini“

U projektu „Unaprjeđenje mentalnog zdravlja vulnerabilnih skupina“ održana je četvrta radionica pod nazivom „Komunikacijske vještine u radnoj sredini“. Radionica se održala 26. travnja 2021. godine s početkom u 10 sati putem online platforme ZOOM, a na radionici je sudjelovalo 67 osoba.
Radionicu je vodila Helena Koren, mag.psych. iz Službe za medicinu rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koji je partner projekta. Sudionici su na radionici kroz interaktivni rad s voditeljicom radionice radili na komunikacijskim vještina, učili prepoznati komunikacijske stilove, učili o verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, vježbali JA poruke, upoznali različite stilove rukovođenja i dr.

Sudionici Projekta su izrazili iznimno zadovoljstvo pruženim informacijama,komunikacijom,mogućnostima daljnje suradnje I ponuđene  besplatne pomoći .

Udruga mobbing je tijekom karantene koja je proglašena uslijed pandemije COVID-19 započela s pružanjem online savjetovanja iz područja radnog prava kao i psihoterapijskog savjetovališta za zaštitu mentalnog zdravlja vulnerabilnih skupina.

Obavijest o objavljenom priručniku ”Promocija mentalnog zdravlja na radnom mjestu”

U sklopu trogodišnjeg programa ”Unaprjeđenje mentalnog zdravlja vulnerabilnih skupina” kroz koji se podiže svijest o stresu i psihosocijalnim rizicima na radnom mjestu i zdravstvenim posljedicama, izrađen je priručnik naziva ”Promocija mentalnog zdravlja na radnom mjestu” koji sadrži informacije o:

-Obilježjima mentalnog zdravlja i psihosocijalnog radnog okruženja
-Psihosocijalnim rizicima
-Posljedicama izloženosti stresu
-Metodama prevencije stresa
-Smanjenju negativnih posljedica

Cilj ovog priručnika je informiranje šire javnosti o specifičnim problemima vezanim uz mentalno zdravlje na radnom mjestu uz naglasak na mehanizme prevencije i poboljšanja razina stresa na radnom mjestu.

Violeta Grilec dipl.ing.prof.savjetnik

Komunikacijski stilovi u razredu

U projektu „Unaprjeđenje mentalnog zdravlja vulnerabilnih skupina“ održana je peta radionica pod nazivom „Komunikacijski stilovi u razredu“. Radionica se održala 27. rujna 2021. godine s početkom u 10 sati putem online platforme ZOOM, a na radionici je sudjelovalo 60 osoba.

Radionicu je vodila Helena Koren, mag.psych. iz Službe za medicinu rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koji je partner projekta. Sudionici su na radionici kroz interaktivni rad s voditeljicom radionice radili na komunikacijskim stilovima u razredu, prepoznavanju vrste komunikacijskih stilova, funkciji komunikacije, stilovima rukovođenja razredom, upravljanju razredom i disciplinom, učinkovitoj komunikaciji i dr.