Privremeni rezultati natječaja za Erasmus+ projekt „Praktična znanja i vještine za buduće zapošljavanje“ za učenike

Nakon provedenog natječaja za učenike Povjerenstvo za provedbu natječaja donijelo je privremene rezultate natječaja koji se nalaze u prilogu.

Konačnu rang ljestvicu kao i odluku o učenicima donijet će Povjerenstvo nakon završetka žalbenog postupka te će rezultati biti objavljeni na mrežnim stranicama Škole 28. svibnja 2021. godine.

U Zagrebu, 21. svibnja 2021.

Povjerenstvo za provedbu natječaja:

Ivan Zvonimir Ivančić, mag. paed. et mag. educ. hist.
Ivan Paclik, prof.
Tihana Jaković, dipl. ing. techn. aliment.

Prilog:
 – privremeni rezultati