PRIGOVOR NA OCJENU I PDOJELA POTVRDA – DRŽAVNA MATURA LJETNI ROK 2021./2022.

Prigovor na ocjenu zaprimati će se 12.7.2022. i 13.7.2022. u sobi koordinatorice:

12. srpnja 2022. od  09:00 h do 10:00 h

13. srpnja 2022. od 09:00 h do 10:00 h

Podjela potvrda o položenim ispitima državne mature održati će se 20. srpnja 2022. u vremenu od 10:00 h do 11:00 h.