Poziv za Konferenciju za mlade na temu “Važnost uključivanja mladih u prevenciju seksualnog nasilja”

U prilogu se nalazi poziv i program za Konferenciju za mlade na temu “Važnost uključivanja mladih u prevenciju seksualnog nasilja” koji će se održati 17.12.2020. u 10:00 gdje sudjeluju učenice naše škole u sklopu projekta sa Ženskom sobom.

Prilog:
poziv
program