Povrat sredstava za prijevoz učenika Samoborčekom EU grupa d.o.o. za razdoblje svibanj-lipanj 2024.

Učenici koji nisu ostvarili povrat sredstava za prijevoz učenika, a putovali su u školu prijevoznikom Samoborček EU grupa d.o.o. u razdoblju od svibnja do lipnja 2024. godine, trebaju u tajništvo škole najkasnije do dana 07.06.2024. (PETAK) donijeti slijedeću dokumentaciju:
1. ispunjeni i potpisani obrazac za povrat sredstava za razdoblje svibanj – lipanj 2024. (obrazac),
2. preslike računa za mjesece svibanj i lipanj 2024. godine
3. presliku mjesečne e-kartice,
4. presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/ili učenika (ukoliko je učenik punoljetan),
5. učenici koji prvi put ove školske godine traže povrat sredstava trebaju dostaviti i ispunjen i potpisan od strane roditelja Obrazac privole za prikupljanje i obrađivanje  potrebnih osobnih podataka djeteta za školsku godinu 2023./2024. (obrazac)

Tražena dokumentacija koja bude donesena izvan navedenog roka neće se uzimati u rješavanje.

U Zagrebu, 27.05.2024.