Povrat sredstava za prijevoz učenika Samoborčekom EU grupa d.o.o. za razdoblje svibanj-lipanj 2023.

Učenici koji nisu ostvarili povrat sredstava za prijevoz učenika, a putovali su u školu prijevoznikom Samoborček EU grupa d.o.o. u razdoblju od svibnja do lipnja 2023. godine, nakon što napune e-karticu za mjesec lipanj 2023. godine, trebaju u tajništvo škole najkasnije do dana 05.06.2023. (PONEDJELJAK) donijeti slijedeću dokumentaciju:

1. ispunjeni i potpisani obrazac za povrat sredstava za razdoblje svibanj – lipanj 2023. (obrazac se može preuzeti iz kutije kraj oglasne ploče za učenike na 1. katu ili isprintati s web stranice škole),

2. preslike računa za mjesece svibanj i lipanj 2023. godine

3. preslike mjesečne e-kartice,

4. presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/ili učenika (ukoliko je učenik punoljetan),

5. ispunjen i potpisan od strane roditelja Obrazac privole za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka djeteta za školsku godinu 2022./2023. – OBRAZAC TREBA ISPUNITI SAMO ZA UČENIKE KOJI OVE ŠKOLSKE GODINE PRVI PUT TRAŽE POVRAT SREDSTAVA (obrazac se može preuzeti iz kutije kraj oglasne ploče za učenike na 1. katu ili isprintati s web stranice škole).

Tražena dokumentacija koja bude donesena izvan navedenog roka neće se uzimati u rješavanje.

U Zagrebu, 19.05.2023.

Prilog:
obrazac privole
obrazac za povrat sredstava