Povrat sredstava za prijevoz učenika Samoborčekom EU grupa d.o.o. za razdoblje studeni-prosinac 2023.

Učenici koji nisu ostvarili povrat sredstava za prijevoz učenika, a putovali su u školu
prijevoznikom Samoborček EU grupa d.o.o. u razdoblju od studenog do prosinca 2023.
godine, nakon što napune e-karticu za mjesec prosinac 2023. godine, trebaju u tajništvo
škole najkasnije do dana 01.12.2023. (PETAK) donijeti slijedeću dokumentaciju:

 

  1. ispunjeni i potpisani obrazac za povrat sredstava za razdoblje studeni – prosinac 2023.
   (obrazac se može preuzeti iz kutije kraj oglasne ploče za učenike na 1. katu ili isprintati s web
   stranice škole),

  1. preslike računa za mjesece studeni i prosinac 2023. godine

  1. preslike mjesečne e-kartice,

  1. presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/ili učenika (ukoliko je učenik
   punoljetan),

  1. učenici koji prvi put ove školske godine traže povrat sredstava trebaju dostaviti i ispunjen
   i potpisan od strane roditelja Obrazac privole za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih
   podataka djeteta za školsku godinu 2023./2024. (obrazac se može preuzeti iz kutije kraj
   oglasne ploče za učenike na 1. katu ili isprintati s web stranice škole).

Tražena dokumentacija koja bude donesena izvan navedenog roka neće se uzimati u
rješavanje.

U Zagrebu, 23.11.2023.

Prilog:
 – obrazac za povrat
 – suglasnost roditelja