Povrat sredstava za prijevoz učenika Samoborčekom EU grupa d.o.o. za razdoblje studeni-prosinac 2021.

Učenici koji nisu ostvarili povrat sredstava za prijevoz učenika, a putovali su u školu prijevoznikom Samoborček EU grupa d.o.o. u razdoblju od studenog do prosinaca 2021. godine, trebaju u tajništvo škole najkasnije do dana 06.12.2021. (PONEDJELJAK) donijeti slijedeću dokumentaciju:

1. ispunjeni i potpisani obrazac za povrat sredstava za razdoblje studeni – prosinac 2021. (obrazac se može preuzeti u ispred oglasne ploče (iza dežurnog učenika) ili isprintati s web stranice škole),
2. preslike markica za mjesece studeni i prosinac 2021. godine
3. presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza,
4. presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/ili učenika (ukoliko je učenik punoljetan),
5. ispunjen i potpisan od strane roditelja Obrazac privole za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka djeteta za školsku godinu 2021./2022. (obrazac se može preuzeti u tajništvu škole ili isprintati s web stranice škole). OVAJ OBRAZAC PREDAJU SAMO ONI KOJI OVE ŠKOLSKE GODINE NISU JOŠ TRAŽILI REFUNDACIJU NOVČANIH SREDSTAVA.

Tražena dokumentacija koja bude donesena izvan navedenog roka neće se uzimati u rješavanje, osim u iznimnim opravdanim situacijama (npr. bolest učenika) koje će učenici i roditelji morati pismeno obrazložiti.

Svi traženi obrasci i upute nalaze se u prilogu ili se mogu preuzeti u tajništvu škole.

U Zagrebu, 11.11.2021.

Prilog:
obrazac za povrat sredstava
suglasnost roditelja