Povrat sredstava za prijevoz učenika Samoborčekom EU grupa d.o.o. za razdoblje rujan-listopad 2023.

Učenici koji nisu ostvarili povrat sredstava za prijevoz učenika, a putovali su u školu prijevoznikom Samoborček EU grupa d.o.o. u razdoblju od rujna do listopada 2023. godine, nakon što napune e-karticu za mjesec listopad 2023. godine, trebaju u tajništvo škole najkasnije do dana 23.10.2023. (PONEDJELJAK) donijeti slijedeću dokumentaciju:

1. ispunjeni i potpisani obrazac za povrat sredstava za razdoblje rujan – listopad 2023. (obrazac se može preuzeti iz kutije kraj oglasne ploče za učenike na 1. katu ili preuzeti ovdje),
2. preslike računa za mjesece rujan i listopad 2023. godine
3. preslike mjesečne e-kartice,
4. presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/ili učenika (ukoliko je učenik punoljetan),
5. ispunjen i potpisan od strane roditelja Obrazac privole za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka djeteta za školsku godinu 2023./2024. (obrazac se može preuzeti iz kutije kraj oglasne ploče za učenike na 1. katu ili preuzeti ovdje).

Tražena dokumentacija koja bude donesena izvan navedenog roka neće se uzimati u rješavanje.

U Zagrebu, 25.09.2023.