Povrat sredstava za prijevoz učenika Samoborčekom EU grupa d.o.o. za razdoblje ožujak-travanj 2022.

Učenici koji nisu ostvarili povrat sredstava za prijevoz učenika, a putovali su u školu prijevoznikom Samoborček EU grupa d.o.o. u razdoblju od ožujka do travnja 2022. godine, trebaju u tajništvo škole najkasnije do dana 06.04.2022. (SRIJEDA) donijeti slijedeću dokumentaciju:

  1. ispunjeni i potpisani obrazac za povrat sredstava za razdoblje ožujak – travanj
  2. (obrazac se može preuzeti u ispred oglasne ploče (iza dežurnog učenika) ili isprintati s web stranice škole,
  3. preslike markica za mjesece ožujak i travanj 2022. godine
  4. presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza,
  5. presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/ili učenika (ukoliko je učenik punoljetan),
  6. ispunjen i potpisan od strane roditelja Obrazac privole za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka djeteta za školsku godinu 2021./2022. (obrazac se može preuzeti u tajništvu škole ili u prilogu ove objave).
    OVAJ OBRAZAC PREDAJU SAMO ONI KOJI OVE ŠKOLSKE GODINE NISU JOŠ TRAŽILI REFUNDACIJU NOVČANIH SREDSTAVA.

Tražena dokumentacija koja bude donesena izvan navedenog roka neće se
uzimati u rješavanje, osim u iznimnim opravdanim situacijama (npr. bolest
učenika) koje će učenici i roditelji morati pismeno obrazložiti.

Svi traženi obrasci i upute nalaze se u prilogu ili se mogu preuzeti u tajništvu škole.

U Zagrebu, 22.03.2022.

Prilog:
obrazac za povrat sredstava
suglasnot roditelja