POVRAT SREDSTAVA ZA PRIJEVOZ SAMOBORČEKOM

Učenici koji nisu ostvarili povrat sredstava za prijevoz učenika, a putovali su/ putovat će prijevoznikom Samoborček EU grupa d.o.o. na nastavu po modelu A ili su pohađali/će pohađati praktičnu nastavu ili laboratorijske vježbe u razdoblju ožujak-travanj 2021. godine (za online nastavu se ne priznaje trošak prijevozne karte), trebaju

najkasnije do dana 15.04.2021. (ČETVRTAK)  donijeti u tajništvo škole slijedeću dokumentaciju:

1. ispunjeni i potpisani obrazac za povrat sredstava za razdoblje ožujak – travanj 2021. (obrazac se može preuzeti ispred oglasne ploče za učenike ili isprintati dokument iz priloga),
2. preslike markica ili dnevnih karti za mjesece ožujak i travanj 2021. godine
3. presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza
4. potvrdu o IBAN-u i dokaz o OIB-u (donijeti ukoliko su se podaci mijenjali ili za nove učenike koji su tek počeli koristiti prijevoz Samoborček)
5. privolu roditelja (za nove učenike koji su tek počeli koristiti prijevoz Samoborček).

UČENICI KOJI IMAJU online NASTAVU MOGU TRAŽENU DOKUMENTACIJU DOSTAVITI NA e-mail škole: ured@ss-prehrambenotehnoloska-zg.skole.hr

A KAD DOĐU NA NASTAVU MORAJU ORIGINALE DOSTAVITI U TAJNIŠTVO ŠKOLE.

Tražena dokumentacija koja bude donesena izvan navedenog roka neće se uzimati u rješavanje, osim u iznimnim opravdanim situacijama (npr. bolest učenika) koje će učenici i roditelji morati pismeno obrazložiti.

Svi traženi obrasci i upute nalaze se u prilogu ili se mogu preuzeti ispred oglasne ploče za učenike.

U Zagrebu, 17.03.2021.

PRILOG:
obrazac za povrat
privola roditelja