Povrat sredstava za prijevoz Samoborčekom EU grupa d.o.o. za razdoblje svibanj – lipanj 2021.

Učenici koji nisu ostvarili povrat sredstava za prijevoz učenika, a putovali su/ putovat će prijevoznikom Samoborček EU grupa d.o.o. na nastavu po modelu A ili su pohađali/će pohađati praktičnu nastavu ili laboratorijske vježbe u razdoblju svibanj-lipanj 2021. godine (za online nastavu se ne priznaje trošak prijevozne karte), trebaju

najkasnije do dana 07.06.2021. (PONEDJELJAK)  donijeti u tajništvo škole slijedeću dokumentaciju:

1. ispunjeni i potpisani obrazac za povrat sredstava za razdoblje svibanj – lipanj 2021. (obrazac se može preuzeti ispred oglasne ploče za učenike ili u prilogu objave),
2. preslike markica ili dnevnih karti za mjesece svibanj i lipanj 2021. godine
3. presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza
4. potvrdu o IBAN-u i dokaz o OIB-u (donijeti samo ukoliko su se podaci mijenjali i  učenici koji prvi put predaju zahtjev)
5. privolu roditelja (za učenike koji prvi put predaju zahtjev).

Tražena dokumentacija koja bude donesena izvan navedenog roka neće se uzimati u rješavanje, osim u iznimnim opravdanim situacijama (npr. bolest učenika) koje će učenici i roditelji morati pismeno obrazložiti.

Svi traženi obrasci i upute nalaze se u prilogu ili se mogu preuzeti ispred oglasne ploče za učenike.

U Zagrebu, 18.05.2021.

PRILOG:
privola roditelja
obrazac za povrat sredstava za razdoblje svibanj – lipanj 2021.