POVRAT SREDSTAVA ZA PRIJEVOZ SAMOBORČEKOM EU GRUPA d.o.o. ZA RAZDOBLJE STUDENI – PROSINAC 2022.

Učenici koji nisu ostvarili povrat sredstava za prijevoz učenika, a putovali su u školu prijevoznikom Samoborček EU grupa d.o.o. u razdoblju od studenoga do prosinca 2022. godine, nakon što kupe markicu za mjesec prosinac 2022. godine, trebaju u tajništvo škole najkasnije do dana 08.12.2022. (ČETVRTAK) donijeti slijedeću dokumentaciju:

1. ispunjeni i potpisani obrazac za povrat sredstava za razdoblje studeni – prosinac 2022. (obrazac se može preuzeti iz kutije kraj oglasne ploče za učenike na 1. katu ili isprintati s web stranice škole),

2. preslike markica za mjesece studeni i prosinac 2022. godine

3. presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza,

4. presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/ili učenika (ukoliko je učenik punoljetan),

5. ispunjen i potpisan od strane roditelja Obrazac privole za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka djeteta za školsku godinu 2022./2023. (obrazac se može preuzeti iz kutije kraj oglasne ploče za učenike na 1. katu ili isprintati s web stranice škole).

Tražena dokumentacija koja bude donesena izvan navedenog roka neće se uzimati u rješavanje.

Prilog:
obrazac za povrat
suglasnost roditelja