POVRAT SREDSTAVA ZA PRIJEVOZ SAMOBORČEKOM EU GRUPA d.o.o.ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – VELJAČA 2023.

Učenici koji nisu ostvarili povrat sredstava za prijevoz učenika, a putovali su u školu prijevoznikom Samoborček EU grupa d.o.o. u razdoblju od siječnja do veljače 2023. godine, nakon što kupe markicu za mjesec veljaču 2023. godine, trebaju u tajništvo škole najkasnije do dana 13.02.2023. (PONEDJELJAK) donijeti slijedeću dokumentaciju:

1. ispunjeni i potpisani obrazac za povrat sredstava za razdoblje siječanj – veljača 2023. (obrazac se može preuzeti iz kutije kraj oglasne ploče za učenike na 1. katu ili isprintati iz priloga),

2. preslike markica za mjesece siječanj i veljača 2023. godine

3. presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza,

4. presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/ili učenika (ukoliko je učenik punoljetan),

5. ispunjen i potpisan od strane roditelja Obrazac privole za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka djeteta za školsku godinu 2022./2023. – OBRAZAC TREBA ISPUNITI SAMO ZA UČENIKE KOJI OVE ŠKOLSKE GODINE PRVI PUT TRAŽE POVRAT SREDSTAVA (obrazac se može preuzeti iz kutije kraj oglasne ploče za učenike na 1. katu ili isprintati iz priloga).

Tražena dokumentacija koja bude donesena izvan navedenog roka neće se uzimati u rješavanje.

U Zagrebu, 03.02.2023.

Prilog:
obrazac za povrat
suglasnost roditelja