POVRAT SREDSTAVA ZA PRIJEVOZ SAMOBORČEKOM EU GRUPA d.o.o. ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – VELJAČA 2023.

Učenici koji nisu ostvarili povrat sredstava za prijevoz učenika, a putovali su u školu  prijevoznikom Samoborček EU grupa d.o.o. u razdoblju od siječnja do veljače 2024. godine, nakon što napune e-karticu za mjesec veljaču 2024. godine, trebaju u tajništvo škole najkasnije do dana 16.02.2024. (PETAK) donijeti slijedeću dokumentaciju:

1. ispunjeni i potpisani obrazac za povrat sredstava za razdoblje siječanj – veljača 2024. (obrazac se može preuzeti iz kutije kraj oglasne ploče za učenike na 1. katu ili preuzeti ovdje),
2. preslike računa za mjesece siječanj i veljača 2024. godine
3. presliku mjesečne e-kartice,
4. presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/ili učenika (ukoliko je učenik punoljetan),
5. učenici koji prvi put ove školske godine traže povrat sredstava trebaju dostaviti i ispunjen i potpisan od strane roditelja Obrazac privole za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka djeteta za školsku godinu 2023./2024. (obrazac se može preuzeti iz kutije kraj oglasne ploče za učenike na 1. katu ili preuzeti ovdje).

Tražena dokumentacija koja bude donesena izvan navedenog roka neće se uzimati u rješavanje.

U Zagrebu, 01.02.2024.