POVRAT SREDSTAVA ZA PRIJEVOZ SAMOBORČEKOM EU GRUPA d.o.o. ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-VELJAČA 2021.

Učenici koji nisu ostvarili povrat sredstava za prijevoz učenika, a putovali su prijevoznikom Samoborček EU grupa d.o.o. na nastavu po modelu A ili su pohađali praktičnu nastavu ili laboratorijske vježbe u razdoblju od 18. siječnja 2021. do 28. veljače 2021. godine (za online nastavu se ne priznaje trošak prijevozne karte), trebaju u tajništvo škole najkasnije do dana 22.02.2021. (PONEDJELJAK) donijeti slijedeću dokumentaciju:

1. ispunjeni i potpisani obrazac za povrat sredstava za razdoblje siječanj – veljača 2021. (obrazac se može preuzeti ispred oglasne ploče za učenike ili u prilogu ove objave),

2. preslike markica ili dnevnih karti za mjesece siječanj i veljača 2021. godine

3. presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza,

Tražena dokumentacija koja bude donesena izvan navedenog roka neće se uzimati u rješavanje, osim u iznimnim opravdanim situacijama (npr. bolest učenika) koje će učenici i roditelji morati pismeno obrazložiti.

Svi traženi obrasci i upute nalaze se na web stranici škole ili se mogu preuzeti ispred oglasne ploče za učenike.

U Zagrebu, 09.02.2021.

Prilog: