POVRAT SREDSTAVA ZA PRIJEVOZ SAMOBORČEKOM EU GRUPA d.o.o. ZA RAZDOBLJE RUJAN – LISTOPAD 2021.

Učenici koji nisu ostvarili povrat sredstava za prijevoz učenika, a putovali su u školu prijevoznikom Samoborček EU grupa d.o.o. u razdoblju od rujna do listopada 2021. godine, nakon što kupe markicu za mjesec listopad 2021. godine, trebaju u tajništvo škole najkasnije do dana 07.10.2021. (ČETVRTAK) donijeti slijedeću dokumentaciju:

1. ispunjeni i potpisani obrazac za povrat sredstava za razdoblje rujan – listopad 2021. (obrazac se može preuzeti u tajništvu škole ili isprintati s web stranice škole),
2. preslike markica za mjesece rujan i listopad 2021. godine
3. presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza,
4. presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/ili učenika (ukoliko je učenik punoljetan),
5. ispunjen i potpisan od strane roditelja Obrazac privole za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka djeteta za školsku godinu 2021./2022. (obrazac se može preuzeti u tajništvu škole ili isprintati s web stranice škole).

Tražena dokumentacija koja bude donesena izvan navedenog roka neće se uzimati u rješavanje, osim u iznimnim opravdanim situacijama (npr. bolest učenika) koje će učenici i roditelji morati pismeno obrazložiti.

Svi traženi obrasci i upute nalaze se na web stranici škole ili se mogu preuzeti u tajništvu škole.

U Zagrebu, 27.09.2021.

Prilog:
privola
obrazac za povrat