POVRAT SREDSTAVA ZA PRIJEVOZ SAMOBORČEKOM EU GRUPA d.o.o. ZA RAZDOBLJE OŽUJAK – TRAVANJ 2024.

Učenici koji nisu ostvarili povrat sredstava za prijevoz učenika, a putovali su u školu prijevoznikom Samoborček EU grupa d.o.o. u razdoblju od ožujka do travnja 2024. godine, trebaju u tajništvo škole najkasnije do dana 19.04.2024. (PETAK) donijeti slijedeću dokumentaciju:
1. ispunjeni i potpisani obrazac za povrat sredstava za razdoblje ožujak – travanj 2024. (obrazac se može preuzeti ovdje),
2. preslike računa za mjesece ožujak i travanj 2024. godine
3. presliku mjesečne e-kartice, 
4. presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/ili učenika (ukoliko je učenik punoljetan),
5. učenici koji prvi put ove školske godine traže povrat sredstava trebaju dostaviti i ispunjen i potpisan od strane roditelja Obrazac privole za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka djeteta za školsku godinu 2023./2024. (obrazac se može preuzeti ovdje).

Tražena dokumentacija koja bude donesena izvan navedenog roka neće se uzimati u rješavanje.

U Zagrebu, 10.04.2024.