POVRAT SREDSTAVA ZA PRIJEVOZ SAMOBORČEKOM EU GRUPA d.o.o.ZA RAZDOBLJE OD SVIBNJA DO LIPNJA 2022.

Učenici koji nisu ostvarili povrat sredstava za prijevoz učenika, a putovali su u školu prijevoznikom Samoborček EU grupa d.o.o. u razdoblju od svibnja do srpnja 2022. godine, trebaju u tajništvo škole

– donijeti najkasnije do dana 27.06.2022. (PONEDJELJAK) za svibanj i lipanj 2022.

slijedeću dokumentaciju:

1. ispunjeni i potpisani obrazac za povrat sredstava za razdoblje svibanj – lipanj 2022.  (obrazac se može preuzeti u ispred oglasne ploče (iza dežurnog učenika) ili isprintati (nalazi se u prilogu ove objave),

2. preslike markica za mjesece svibanj i lipanj 2022. godine ili pojedinačne karte (Ministarstvo će sufinancirati najpovoljniji iznos)

3. presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza,

4. presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/ili učenika (ukoliko je učenik punoljetan),

5. ispunjen i potpisan od strane roditelja Obrazac privole za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka djeteta za školsku godinu 2021./2022. (obrazac se može preuzeti u tajništvu škole ili isprintati s web stranice škole). OVAJ OBRAZAC PREDAJU SAMO ONI KOJI OVE ŠKOLSKE GODINE NISU JOŠ TRAŽILI REFUNDACIJU NOVČANIH SREDSTAVA.

VAŽNO:

Sukladno Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. (NN br. 94/21):

1. učenicima maturantima u strukovnim i umjetničkim programima financira se prijevoz za dane izrade i obrane završnog rada i za dane polaganja ispita državne mature;

2. učenicima u strukovnim programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi, odnosno stručnoj praksi financira se prijevoz tijekom i nakon završetka nastavne godine za dane pohađanja praktične nastave i vježbi te stručne prakse;

3. učenicima koji imaju obvezu pohađanja dopunskog rada financira se prijevoz za dane pohađanja dopunskog rada.

Sukladno Odluci financira se najpovoljniji iznos (pojedinačna, polumjesečna ili mjesečna karta). Učenici ukoliko žele mogu kupiti mjesečnu kartu, ali će im povrat sredstava biti sukladan Odluci odnosno kao najpovoljniji iznos.

U Zagrebu, 27.05.2022.

Prilog:
suglasnost roditelja
obrazac privole