Obrane završnog rada u jesenskom roku

Obrane završnog rada u jesenskom roku održat će se u ponedjeljak, 24. kolovoza 2020. u 10 sati u prostoru škole.