Obrana završnog rada – zimski rok, veljača 2023.

  1. Praktični dio rada za učenike smjera – pekar održat će se imeđu 6. veljače i 8. veljače 2023. u dogovoru s mentorom.
  2. Usmena obrana završnog rada za učenike četverogodišnjih i trogodišnjih zanimanja održat će se 9. veljače 2023. U 10 h u prostorijama škole. Povjerenstvo za obranu:
    Božena Sečen Hanser, predsjednica povjerenstva
    Andrea Čondić, članica
    Marko Dragojević, zapisničar

Ravnatelj:
Josip Šestak, dipl.teolog