Obrana završinih radova za učenike trogodišnjih zanimanja

U pirlogu se nalazi raspored obrane završinih radova za učenike trogodišnjih zanimanja s početkom u 13 sati.

Prilog:
raspored