NATJEČAJ ZA UPIS U OBRAZOVANJE ODRASLIH

1.Programi za stjecanje srednje stručne spreme: Minimalan broj polaznika – 6

– prehrambeni tehničar (trajanje 4 godine)
– pekar (trajanje 3 godine)
– mesar (trajanje 3 godine)

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:
– završena osnovna škola i navršenih 15 godina
– sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u  ugostiteljstvu (za programe pekar i mesar)

2. Programi prekvalifikacije za gore navedena zanimanja (trajanje minimalno 6 mjeseci)        Minimalan broj polaznika – 6

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:
– najmanje 17 godina starosti
– završena srednja škola
– sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u  ugostiteljstvu (za programe pekar i mesar)

Prijave i upisi zaprimaju se tijekom rujna i listopada 2021. Prijave se šalju na adresu škole Ulica Gjure Prejca 2, 10040 Zagreb ili na e-mail: obrazovanjeodraslihpts@gmail.com. Više informacija možete dobiti kod voditelja obrazovanja na broj: 091/ 2333 -294.

Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti presliku osobne iskaznice, domovnice (e-domovnice), te dokumente kojima dokazuju ispunjenje gore navedenih uvjeta za upis u programe.

KLASA: 602-03/21-04/03

URBROJ: 251-295-01/1-21-01

Prilog:
natječaj