Isfuraj životopis

Prema Nacionalnom kurikulumu za strukovno obrazovanje jedan od glavnih svrha strukovnog obrazovanja osim stjecanja kvalifikacije je i  osobni razvoj pojedinca s posebnim naglaskom na razvoj poduzetnosti, inovativnosti i kreativnosti, zapošljivosti i samozapošljivosti.

Prema  Zakonu o HKO-u ključne kompetencije za cjeloživotno učenje su kompetencije odgovarajuće razine koje su nužne pojedincu za uključenost u život zajednice. Osnova su za stjecanje kompetencija tijekom života za sve osobne, društvene i profesionalne potrebe, a obuhvaćaju komunikaciju na materinskom jeziku, komunikaciju na stranim jezicima, matematičku kompetenciju i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji, digitalnu kompetenciju, kompetenciju učiti kako učiti, socijalnu i građansku kompetenciju, inicijativnost i poduzetnost te kulturnu svijest i izražavanje.

U nastavnom planu i programu za zanimanje Tehničar nutricionist iz 2005. god. nisu dovoljno zastupljene kompetencije koje su vezane uz poduzetnost i inicijativnost, a u strukovnom kurikulumu za zanimanje Prehrambeni tehničar iz 2017. god. u okviru predmete Poduzetništvo u prehrambenoj industriji i Poslovna komunikacija stječu se znanja i vještine vezana uz razvoj poduzetništva i zapošljavanje.

Cilj projekta: Jačanje strukovnih kompetencija učenika u području poduzetnosti, aktiviranje osobnih i poslovnih potencijala te prepoznavanje prilika za djelovanje i preuzimanje odgovornosti u osobnom i poslovnom okruženju.

Način realizacije projekta:

Vrijeme trajanja projekta: od 1.10.2019. do 1.10.2022.

Projekt provode nastavnice Maja Vugrinec, dipl. ing. i Jasna Rep, dipl. ing., te učenici 3c, 3d, 4c i 4c1

24. 2. i 27.2. 2020. u okviru projekta „Isfuraj ŽIVOTopis“ provedena je aktivnost izrade životopisa i molbe za posao u razredu 4b zanimanja tehničar nutricionist. Edukaciju su provodili učenici 4c razreda zanimanja prehrambeni tehničar i prof. Jasna Rep.

Nastavljamo s projektom „Isfuraj ŽIVOTopis“  u virtualnom okruženju, materijali vezani uz aktivnost izrade životopisa i molbe za posao u razredu 4a zanimanja tehničar nutricionista su dostupni u prilogu, te su u provedbi u okviru sata razrednika.

Projekt provode nastavnice Jasna Rep, dipl. ing. i Maja Vugrinec, dipl. ing.  

Prilog:

Tijekom šk. god. 2020./2021. nastavljamo s provedbom aktivnosti projekta u skladu s dokumentom „Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021.“

Projekt provode nastavnice Maja Vugrinec Lukavec, dipl. ing. i Jasna Rep, dipl. ing., te učenici 3c, 3d, 4c i 4d

Ciljana skupina: Učenici zanimanja tehničar nutricionist 4a i 4b

Aktivnosti:

 1. razvoj komunikacijskih vještina pri razgovoru za posao
 2. razvoj vještina vezanih za izradu životopisa i molbe za posao

Podaktivnosti:

Ad 1 Maja Vugrinec Lukavec s učenicima 3c i 3d

Ad 1.1. Dogovor oko načina realizacije razvoja komunikacijskih vještina pri razgovoru za posao

 • Prezentacija projekta učenicima 3.c i 3.d razreda
 • Motiviranje učenika za uključivanje u provedbu projekta
 • Prvi sastanak tima i dogovor aktivnosti tijekom provedbe projekta
 • Provedba brainstorming metode za osmišljavanje kreativnih radionica na temu „Razgovor za posao“
 • Podjela uloga u timu

 

Ad 1.2.  Izrada prezentacije, filma, brošure s uputama za razgovor za posao

 • Učenici samostalno osmišljavaju scenarij za kratke skečeve u kojima će prikazati osnovne pogreške kod razgovora za posao
 • Snimanje kratkih skečeva na temu „Zamke razgovora za posao“
 • Analiza skečeva i dorada
 • Izrada radnih listića za učenike 4.a i b. razreda
 • Izrada brošure „Korakom do posla“ u kojima će predstaviti nekoliko važnih uputa kojih se poželjno pridržavati tijekom razgovora za posao
 • Razgovor o kratkoj radionici nakon skeča

 

Ad 1.3.  Provedba edukacije u razredima tehničara nutricionista tijekom školske godine (4a i 4b)

 • Učenici prezentiraju skečeve „Zamke razgovora za posao“ u 4.a i 4. b razredu
 • Nakon skečeva podjele radne listiće u kojima učenici navode koje su pogreške uočili tijekom gledanja kratkih skečeva
 • Učenici komentiraju i zajedno dolaze do zaključka na što treba pripaziti tijekom samostalnog predstavljanja poslodavcu
 • Učenici koji vode radionicu prozivaju dva učenika iz 3a i b razreda da odglume dobar razgovor za posao pred ostalim učenicima u razredu

Ad 2 Jasna Rep s učenicima 4c i 4d

Ad 2.1.  Dogovor oko načina realizacije razvoja vještina vezanih za izradu životopisa i molbe za posao

 • Prezentacija projekta učenicima 4.c i 4.d razreda
 • Motiviranje učenika za uključivanje u provedbu projekta
 • Prvi sastanak tima i dogovor aktivnosti tijekom provedbe projekta
 • Izrada loga projekta
 • Provedba brainstorming metode za osmišljavanje aktivnosti na temu „Izrada životopisa i molbe za posao“
 • Podjela uloga u timu

Ad 2.2.   Izrada prezentacije, filma, brošure s uputama za izradu životopisa

 • Učenici samostalno osmišljavaju i izrađuju prezentaciju za temu „Izrada životopisa i molbe za posao“
 • Priprema zadataka s natječajima za posao za koje će učenici izrađivati životopis i molbu
 • Savjeti i preporuke za izradu zadatka
 • Razgovor o provedbi kroz blok sat u učionici s računalima

Ad 2.3. Provedba edukacije u razredima tehničara nutricionista tijekom školske godine (4a i 4b)

 • Učenici prezentiraju powerpoint prezentaciju „Izrada životopisa i molbe za posao“ u 4.a i 4. b razredu
 • Nakon prezentacije svaki učenik sastavlja svoj životopis u formi europass-a, te molbu za posao za natječaj koji broj je izvukao od mogućih 5
 • Učenici pomažu i odgovaraju na moguća pitanja oko forme europass-a
 • Pogled poslodavca na životopis

Ad 2.4. Izrada materija s edukacije za web stranicu škole

 • Nakon svake radionice sastaviti pisano izvješće te slike i objaviti na web stranici škole
 • Sastaviti brošure i objaviti na web stranici škole

U šk. god. 2020./2021. s obzirom na epidemiološku situaciju u okviru provedbe projekta “Isfuraj ŽIVOTopis” učenicima zanimanja tehničar nutricionist je postavljena  padlet ploču s materijalima  https://padlet.com/jasnarep/Bookmarks.

Učenici su proučili sve materijale te pisali životopis i molbu za posao, koji su voditeljice pregledale i dale svoje komentare i sugestije.

Nadamo se drugačijim vremenima i provedbi projekta uživo.

Projekt provode nastavnice Maja Vugrinec Lukavec, dipl. ing. i Jasna Rep, dipl. ing., te učenici 3c, 3d, 4c i 4d.