DRŽAVNA MATURA – PRIGOVOR, PODJELA POTVRDA I PRIJAVE ZA JESENSKI ROK

PRIGOVOR NA OCJENU – DRŽAVNA MATURA JESENSKI ROK 2021./2022.

Prigovor na ocjenu zaprimati će se u sobi koordinatorice 14. rujna 2022. od  13:00h do 14:00h

PODJELA POTVRDA  – DRŽAVNA MATURA JESENSKI ROK 2021./2022.

Podjela potvrda o položenim ispitima državne mature održati će se 20. rujna 2022. u vremenu od 12:00 h do 13:00 h.

Ispitna koordinatorica: Maja Vugrinec Lukavec

vugrinecm@gmail.com