Državna matura – prigovor na ocjenu i podjela potvrda 2021.

PRIGOVOR NA OCJENU – LJETNI ROK 2020./2021.

Prigovor na ocjenu zaprimati će se 15.7.2021. i 16.7.2021. u sobi koordinatorice:

15.7.2021. od  09:00 h do 11:00 h

16.7.2021. od 09:00 h do 11:00 h

PODJELA POTVRDA – LJETNI ROK 2020./2021.

Podjela potvrda o položenim ispitima državne mature održati će se 23.7.2021. u vremenu od 9:00 h do 10:00 h.

JESENSKI ROK 2020./2021.

Početak prijava: 23.7.2021.

Završetak prijava: 31.7.2021.

Provedba ispita: 18.8.2021. do 3.9.2021.

Objava rezultata: 8.9.2021.

Rok za prigovore: 10.9.2021. (pratiti web stranice škole)

Konačna objava rezultata: 15.9.2021.

Podjela potvrda: 17.9.2021. (pratiti web stranice škole)

 

Koordinatorica DM:

Maja Vugrinec Lukavec

vugrinecm@gmail.com