DRŽAVNA MATURA – prigovor na ocjene i podjela potvrda

PRIGOVOR NA OCJENU – DRŽAVNA MATURA

LJETNI ROK 2019./2020.

Prigovor na ocjenu zaprimati će se 14.7.2020. i 15.7.2020. u sobi koordinatorice:

14.7.2020. od  09:00 h do 11:00 h

15.7.2020. od 09:00 h do 11:00 h

 

PODJELA POTVRDA  – DRŽAVNA MATURA

LJETNI ROK 2019./2020.

Podjela potvrda o položenim ispitima državne mature održati će se 22.7.2020. u vremenu od 9:00 h do 10:00 h.

 

JESENSKI ROK 2019./2020. – DRŽAVNA MATURA

Početak prijava: 21.7.2020.

Završetak prijava: 31.7.2020.

Provedba ispita: 19.8.2020. do 4.9.2020.

Objava rezultata: 9.9.2020.

Rok za prigovore: 11.9.2020.

Konačna objava rezultata: 16.9.2020.

Podjela potvrda: 17.9.2020.